Shark Tank

Phân tích thuật ngữ thường dùng trong Shark Tank Việt Nam

Trong Startup hoặc gọi vốn thì bạn cần biết những thuật ngữ chuyên ngành các chỉ số tăng trưởng Doanh nghiệp mà các Shark thường hỏi. Do vậy các Startup không chỉ là người kiếm doanh thu giỏi mà còn nắm vững tình hình phát triển doanh nghiệp, giá tr…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào