MMO Kiếm Tiền Online Và Văn Hóa Người Việt
MMO Kiếm Tiền Online Và Văn Hóa Người Việt

[tintuc]Có lý do để mình ghép MMO và Văn Hóa Người Việt trong lĩnh vực này làm một. Đây là góc độ chia sẻ nhỏ của bản thân với lĩnh vực MMO này.

Mình bắt đầu biết đến Blogger, viết…