Ứng Dụng

Chụp ảnh xóa phông dễ dàng trên android bằng google camera

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn Chụp ảnh ‘xoá phông’ được hiểu đơn giản là kiểu chụp mà chủ thể thì rõ nét, còn cảnh vật xung quanh thì bị mờ đi, qua đó làm nổi bật đối tượng chụp. Đối với điện thoại thì không có nhiều thiết bị hỗ trợ chụp xóa phông này…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào