Quản Lý Tiền Bạc

Quản trị chi phí dịch vụ điện thoại các nhà mạng

[tintuc] Chi phí điện thoại thì hầu như là một khoản chi phí dịch vụ mà hầu hết mọi người điều sử dụng. Do khoản phí này luôn tồn tại theo suốt năm tháng nên làm thế nào quản trị chi phí hiệu quả? Trước đây khi mà internet chưa mạnh mẽ như hiện …

Huỳnh Phụng Blogger

Phương pháp dạy con quản lý tiền bạc

[tintuc] Ở nước ngoài các trường học thường dạy trẻ em quản lý tiền bạc từ rất sớm. Do đó, có rất nhiều người trẻ tuổi kinh doanh và làm giàu từ rất sớm vì họ hiểu được bản chất của tiền đến từ đâu từ bé. dạy con quản lý tiền bạc

Huỳnh Phụng Blogger

Cách quản lý tiền bạc dành cho vợ chồng

[tintuc] Bài viết trước tôi đã có chia sẻ về bí mật quản lý tiền bạc thành công bằng cách phân ra 6 dòng tiền để sử dụng, nhờ đó mà bạn có thể quản lý được chi phí đang dùng phải lấy ra từ dòng tiền nào. Cách quản lý tiền bạc dành cho vợ chồng…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào