TOILAQUANTRI.COM

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Trong Học Tập [IUH]

Mục đích mình viết ra bài này thứ nhất cũng xem như là Bộ nguyên tắc hay nội quy khi làm việc nhóm , nói chung mình cũng khá dễ tính nên k...