Robots.txt

Tối ưu Trùng Lặp Nội Dung - Seo Audit #3

[tintuc] Trùng lặp nội dung là hiện tượng Google Index nhiều trang trên một Website có nội dung giống nhau hoặc trùng phần lớn nội dung. Qua tìm hiểu thì trùng nội dung này xuất hiện là do phần lớn bạn không am hiểu đến nền tảng Website mà bạn đan…

Huỳnh Phụng Blogger

Fix lỗi trùng lặp nội dung, tiêu đề mô tả chuẩn trong Blogger

[tintuc]Blogger là nền tảng "Trùm" nổi tiếng về lỗi trùng lặp nội dung . Tức là 2 hay nhiều URL cùng nhận tiêu đề/ mô tả/ nội dung y như nhau và để cho Google Index. Nếu khái niệm Canonical khai báo cho Google biết đâu là URL muốn index…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào