Tối ưu Trùng Lặp Nội Dung - Seo Audit #3
Tối ưu Trùng Lặp Nội Dung - Seo Audit #3

[tintuc]Trùng lặp nội dung là hiện tượng Google Index nhiều trang trên một Website có nội dung giống nhau hoặc trùng phần lớn nội dung.

Qua tìm hiểu thì trùng nội dung này xuất hi…

Robots.txt chuẩn cho Blogger/Blogspot 2018
Robots.txt chuẩn cho Blogger/Blogspot 2018

[tintuc]Robots.txt là một tài liệu cho các con bọ (SE: Search Engine) đọc trang này (index) dữ liệu website ở trang nào, và không cho đọc trang nào lên các máy chủ tìm kiếm.

Các c…