Test my site ( https://testmysite.withgoogle.com/intl/vi-vn ) là công cụ mà Google đưa ra để kiểm tra tốc độ của Website khi tải trang tr...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Google đánh giá và xếp hạng website của bạn phụ nhiều vào tốc độ tải trang, ưu tiên những website được tối ưu và đưa nội (dung tốc độ load...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Nén dung lượng ảnh trực tuyến, nén dung lượng ảnh không làm giảm chất lượng. trong bài viết này sẽ giới thiệu 3 trang web tối ưu ảnh online,...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)