TOILAQUANTRI.COM

Sự thật về tối ưu Test my site (Tốc độ Web trên di động 3G)

Test my site ( https://testmysite.withgoogle.com/intl/vi-vn ) là công cụ mà Google đưa ra để kiểm tra tốc độ của Website khi tải trang tr...

TOILAQUANTRI.COM

Kiểm Tra Tốc Độ Load Website

Google đánh giá và xếp hạng website của bạn phụ nhiều vào tốc độ tải trang, ưu tiên những website được tối ưu và đưa nội (dung tốc độ load...

TOILAQUANTRI.COM

3 Trang web nén ảnh nhưng không giảm chất lượng ảnh

Nén dung lượng ảnh trực tuyến, nén dung lượng ảnh không làm giảm chất lượng. trong bài viết này sẽ giới thiệu 3 trang web tối ưu ảnh online,...