Hiển thị các bài đăng có nhãn Incoterm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Incoterm. Hiển thị tất cả bài đăng

07/10/2014

Bảng Tóm Tắt Incoterm 2010

Trong môn học quản trị xuất nhập khẩu ta đã đã làm quen với Incoterm sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về những tóm tắt trong Incoterm 2010
Incoterm quy định các điều khoản về giao nhận hàng hoá, trách nhiệm của các bên: 
Ai sẽ trả tiền vận tải, ai sẽ đảm trách các chi phí về thủ tục hải quan, bảo hiểm hàng hoá, ai chịu trách nhiệm về những tổn thất và rủi ro của hàng hoá trong quá trình vận chuyển..., thời điểm chuyển giao trách nhiệm về hàng hoá.