Incoterm

Bảng Tóm Tắt Incoterm 2010

Trong môn học quản trị xuất nhập khẩu ta đã đã làm quen với Incoterm sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về những tóm tắt trong Incoterm 2010 Incoterm quy định các điều khoản về giao nhận hàng hoá, trách nhiệm của các bên:  Ai sẽ trả tiền vận tải, a…

Huỳnh Phụng Blogger
2
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào