Bảng Tóm Tắt Incoterm 2010
Bảng Tóm Tắt Incoterm 2010

Trong môn học quản trị xuất nhập khẩu ta đã đã làm quen với Incoterm sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về những tóm tắt trong Incoterm 2010 Incoterm quy định các điều khoản về gia…