Startup

Phân tích thuật ngữ thường dùng trong Shark Tank Việt Nam

Trong Startup hoặc gọi vốn thì bạn cần biết những thuật ngữ chuyên ngành các chỉ số tăng trưởng Doanh nghiệp mà các Shark thường hỏi. Do vậy các Startup không chỉ là người kiếm doanh thu giỏi mà còn nắm vững tình hình phát triển doanh nghiệp, giá tr…

Huỳnh Phụng Blogger

Tăng gấp đôi thu nhập như thế nào?

I. Khái niệm thu nhập Thu nhập là số tiền bạn kiếm được trong khoảng thời gian nào đó thường tính là tháng/năm. Tăng thu nhập II. Bản chất của thu nhập Là những giá trị bạn tạo cho xã hội từ đó tạo lại thành thu nhập được tính bằng tiề…

Huỳnh Phụng Blogger

Giải thích rõ nghĩa về Sự Thành Công là Gì?

[tintuc] Mỗi người trong chúng ta ai cũng muốn mình đạt được nhiều thành công trong cuộc sống nhưng vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của thành công là gì? Mãi muốn mình thành công nhưng lại không hiểu được mục đích và ý nghĩa cụ thể nhưng vẫn mã…

Huỳnh Phụng Blogger

Dự án nghĩ ra là phải thành công

[tintuc] Xét về góc độ quản trị cần nắm rõ toàn diện, quản lý từng tiến độ cụ thể sẽ giúp kiểm soát hiệu quả dự án. Bản thân mình muốn mọi dự án mà các bạn đều phải rõ ràng, cụ thể chi tiết để đảm bảo yếu tố thành công sau này. Có một câu hỏi mà tôi…

Huỳnh Phụng Blogger

Để thành công hãy áp dụng 21 nguyên tắc đi đến thành công

[tintuc]Thông thường khi làm bất cứ công việc bạn cứ làm từ khi bắt đầu và đến kết thúc chúng ta chỉ bắt tay vào làm và thông thường chẳng có nguyên tắc. Thay vào đó nếu bạn đã đọc được bài viết thì hãy cố gắng thực hiện nó cho công việc của bạn, bạ…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào