Nên làm gì khi rảnh
Nên làm gì khi rảnh

[tintuc]Có một câu nói rất hay mà tôi muốn chia sẻ lại với bạn
"Không quan trọng là khi bận chúng ta làm gì mà là khi rãnh chúng ta sẽ làm gì?". Nếu hiểu câu nói này một …