Tổng Hợp Bài Giảng - Giáo Trình Khoa QTKD IUH (P1)

- [tintuc]
Tổng Hợp Bài Giảng Khoa QTKD IUH

THÊM MỘT SỐ GIÁO TRÌNH ĐÃ CẬP NHẬT >>

Tổng Hợp Bài Giảng Khoa QTKD IUH

Th.S Mai Thanh Quang ( 1 bài )

Bài giảng Marketing NH  | Loại : PDF
Download... - Tải tại đây

Th.S Nguyễn Thái Bình ( 2 bài )

Bài giảng môn Luật Kinh doanh
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Luật Thương mại
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Th.S Nguyễn Khánh Bình ( 1 bài )

Bài giảng môn Quản trị dự án
Loại: PDF
Tải tại đây

Th.S Trần Phi Hoàng ( 7 bài )

Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Bài giảng môn Quản trị học - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Quản trị nguồn nhân lực - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Quản trị bán hàng - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Giao tiếp kinh doanh - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Marketing căn bản - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Marketing dịch vụ - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Marketing ngân hàng - Download... - Tải tại đây

Th.S Nguyễn Thành Long ( 2 bài )

Bài giảng môn Quản trị doanh nghệp
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quan hệ công chúng
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Th.S Bùi Thị Hiền ( 2 bài )

Bài giảng môn Kinh tế vi mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế phát triển
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn ( 2 bài )

Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo
Loại :  Slide Powerpoint      
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quản trị chiến lược
Loại :  Slide Powerpoint  - NEW ngày 19.05.2012
Download... - Tải tại đây

TS. Nguyễn Nam Hà ( 3 bài ) | 22/09/2010

Bài giảng môn Luật thương mại - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Luật kinh doanh - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Quản trị văn phòng - Download... - Tải tại đây
Loại :  Slide Powerpoint - PDF


ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa ( 2 bài )

Bài giảng môn Thống kê kinh doanh
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Thuế
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

ThS. Nguyễn Văn Bình ( 3 bài )

Bài giảng môn Nghiên cứu Marketing
Loại :  Slide Powerpoint  - PDF    
Tải tại đây...

Bài giảng môn Đạo đức kinh doanh
Loại :  Slide Powerpoint  - PDF  |  23/04/2010
Tải tại đây...

NCS Lương Mỹ Thùy Dương ( 2 bài )

Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế vi mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

NCS Nguyễn Thị Tuyên Truyền ( 1 bài )

Bài giảng môn Quản trị SX
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây


Th.S Phạm Thị Ngọc Hương ( 3 bài )

Bài giảng Môn Kinh tế vĩ mô -  PDF
Tải tại đây

Bài giảng môn Marketing căn bản
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế vi mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Th.S Trần Hòang Giang ( 2 bài )

Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quản trị cung ứng
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Th.S Võ Thị Thúy Hoa ( 2 bài )

Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô |  Loại: PDF
Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô | Loại: PDF

Th.S Trần Nguyễn Minh Ái ( 2 bài )

Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế vi mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Th.S Phạm Đình Tịnh ( 4 bài )

Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp    
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quản trị học
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Văn hóa doanh nghiệp 
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Đạo đức kinh doanh     
Download... - Tải tại đây

TS Phạm Xuân Giang ( 2 bài )

Bài giảng môn Thống kê kinh doanh 
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quản trị dự án   
Download... - Tải tại đây

Th.S Huỳnh Đạt Hùng ( 3 bài )

Tiểu luận môn Kinh tế lượng
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế lượng   
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quản trị dự án
Download... - Tải tại đây

TS. Bùi Văn Danh ( 1 bài )

Bài giảng môn Quản trị nguồn nhân lực   
Download... - Tải tại đây

Th.S Bùi Thành Khoa ( 4 bài )

Bài giảng Excel  |  PDF
Download... - Tải tại đây

Chương trình SPSS
Download... - Tải tại đây

Tạo liên kết trong Powerpoint   |  PDF
Tạo liên kết giữa các slide với nhau, giữa file Powerpoint với file dạng khác, với trang web

Bài tập THUD cho lớp học lại   |   PDF
[/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

3 Nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2