Tổng Hợp Bài Giảng - Giáo Trình Khoa QTKD IUH (P1)

Tổng Hợp Bài Giảng - Giáo Trình Khoa QTKD IUH (P1)
Tổng Hợp Bài Giảng Khoa QTKD IUH

THÊM MỘT SỐ GIÁO TRÌNH ĐÃ CẬP NHẬT >>

Tổng Hợp Bài Giảng Khoa QTKD IUH

Th.S Mai Thanh Quang ( 1 bài )

Bài giảng Marketing NH  | Loại : PDF
Download... - Tải tại đây

Th.S Nguyễn Thái Bình ( 2 bài )

Bài giảng môn Luật Kinh doanh
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Luật Thương mại
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Th.S Nguyễn Khánh Bình ( 1 bài )

Bài giảng môn Quản trị dự án
Loại: PDF
Tải tại đây

Th.S Trần Phi Hoàng ( 7 bài )

Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Bài giảng môn Quản trị học - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Quản trị nguồn nhân lực - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Quản trị bán hàng - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Giao tiếp kinh doanh - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Marketing căn bản - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Marketing dịch vụ - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Marketing ngân hàng - Download... - Tải tại đây

Th.S Nguyễn Thành Long ( 2 bài )

Bài giảng môn Quản trị doanh nghệp
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quan hệ công chúng
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Th.S Bùi Thị Hiền ( 2 bài )

Bài giảng môn Kinh tế vi mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế phát triển
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn ( 2 bài )

Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo
Loại :  Slide Powerpoint      
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quản trị chiến lược
Loại :  Slide Powerpoint  - NEW ngày 19.05.2012
Download... - Tải tại đây

TS. Nguyễn Nam Hà ( 3 bài ) | 22/09/2010

Bài giảng môn Luật thương mại - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Luật kinh doanh - Download... - Tải tại đây
Bài giảng môn Quản trị văn phòng - Download... - Tải tại đây
Loại :  Slide Powerpoint - PDF


ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa ( 2 bài )

Bài giảng môn Thống kê kinh doanh
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Thuế
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

ThS. Nguyễn Văn Bình ( 3 bài )

Bài giảng môn Nghiên cứu Marketing
Loại :  Slide Powerpoint  - PDF    
Tải tại đây...

Bài giảng môn Đạo đức kinh doanh
Loại :  Slide Powerpoint  - PDF  |  23/04/2010
Tải tại đây...

NCS Lương Mỹ Thùy Dương ( 2 bài )

Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế vi mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

NCS Nguyễn Thị Tuyên Truyền ( 1 bài )

Bài giảng môn Quản trị SX
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây


Th.S Phạm Thị Ngọc Hương ( 3 bài )

Bài giảng Môn Kinh tế vĩ mô -  PDF
Tải tại đây

Bài giảng môn Marketing căn bản
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế vi mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Th.S Trần Hòang Giang ( 2 bài )

Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quản trị cung ứng
Loại :  Slide Powerpoint - PDF     
Download... - Tải tại đây

Th.S Võ Thị Thúy Hoa ( 2 bài )

Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô |  Loại: PDF
Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô | Loại: PDF

Th.S Trần Nguyễn Minh Ái ( 2 bài )

Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế vi mô
Loại :  Slide Powerpoint - PDF
Download... - Tải tại đây

Th.S Phạm Đình Tịnh ( 4 bài )

Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp    
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quản trị học
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Văn hóa doanh nghiệp 
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Đạo đức kinh doanh     
Download... - Tải tại đây

TS Phạm Xuân Giang ( 2 bài )

Bài giảng môn Thống kê kinh doanh 
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quản trị dự án   
Download... - Tải tại đây

Th.S Huỳnh Đạt Hùng ( 3 bài )

Tiểu luận môn Kinh tế lượng
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Kinh tế lượng   
Download... - Tải tại đây

Bài giảng môn Quản trị dự án
Download... - Tải tại đây

TS. Bùi Văn Danh ( 1 bài )

Bài giảng môn Quản trị nguồn nhân lực   
Download... - Tải tại đây

Th.S Bùi Thành Khoa ( 4 bài )

Bài giảng Excel  |  PDF
Download... - Tải tại đây

Chương trình SPSS
Download... - Tải tại đây

Tạo liên kết trong Powerpoint   |  PDF
Tạo liên kết giữa các slide với nhau, giữa file Powerpoint với file dạng khác, với trang web

Bài tập THUD cho lớp học lại   |   PDF
3 Nhận xét
  1. https://sites.google.com/site/thanhtour/Home-1

    Trả lờiXóa
  2. AD cho em xin password bài giảng của cô LƯƠNG MỸ THÙY DƯƠNG với ạ?

    Trả lờiXóa
  3. AD ơi cho em xin bài giảng môn thuế ứng dụng ngành kế toán- kiểm toán của trường a

    Trả lờiXóa