Chiến Lược Luyện Nói Tiếng Anh trong 2 năm

-
Chiến Lược Luyện Nói Tiếng Anh trong 2 năm
Chiến Lược Luyện Nói Tiếng Anh trong 2 năm

Xin chào các bạn hôm nay mình chia sẻ Lịch trình chiến lược cho các bạn luyện nói tiếng anh trong vòng 2 năm. Nếu các nào đang học năm nhất hay năm 2 thì khá may mắn rồi nên tuân thủ và áp dụng ngay kẻo muộn. Bạn cần phải có gì ý chí và kiên cường giống như nội quy định trong quân đội. Bạn hiểu rõ chứ hãy nghiêm khắc với bản thân và đừng dễ dãi với sự lười biếng trong con người bạn. Nếu không 2 năm sau bạn cũng như những người chưa đọc bài viết này!.
Lịch trình này được nhiều học viên áp dụng và trở thành một phương pháp học có cơ sở khoa học do tác giả Doremon đúc kết lại. Cho nên bạn nào hoàn toàn yên tâm về tính khoa học của phương pháp ngày, hãy tuân thủ lịch trình và tính hiệu quả do chính bạn quyết định. Hãy xem bài viết này trước khi bạn quyết định học 6 Quy Tắc Cần Tuân Thủ Khi Học Nói Tiếng Anh.
Định mức của chiến lược:
  • Mỗi ngày trung bình nghe 4 giờ
  • Thời gian 24 tháng là hoàn thành chiến lược.
  • Chiến lược học tuân thủ lịch trình phải được tuân thủ để đảm bảo thời gian hoàn thành

  • P/s: Các tài liệu học và nghe tiếng anh được nhắc đến trong bài sẽ được chia sẻ sau:

CẬP NHẬT TÀI LIỆU

A. Bộ thứ nhất: Master Spoken English (American Spoken English) | pdf

Bộ tài liệu nghe

A. Listening Practice Through Dictation
B. Phim Friends
C. Effortless English của AJ Hoge

NĂM 1 - Chiến lược 6 tháng đầu trong đó: (tháng 1 đến tháng 6)

2 tháng 20 ngày đầu tiên (80 ngày)

1. Nghe Lestening 1 và 2:

Mỗi ngày nghe 10 bài mỗi bài nghe 10 lần trong vào 10 ngày. Sau 10 ngày chuyển sang 10 bài kế tiếp (80 ngày nghe được 80 bài tổng số lần nghe 800 lần)

2. Học phát âm bộ American Spoken English, Pronunciation Workshop và Martering the American Accents. 1 giờ 1 ngày.
3. Xem phim Friends 2 tập 1 ngày.

1 tháng 18 ngày tiếp theo (48 ngày kế tiếp)


1. Nghe lại Listening 2 và nghe thâ Listening 3: Mỗi ngày nghe 10 bài, mỗi ngày 8 lần trong vòng 12 ngày. Sau 12 ngày chuyển sang 10 bài kế tiếp.

2. Đọc lại Listening 1 to thành tiến. Mỗi ngày đọc 10 bài, mỗi bài được 2 lần trong 12 ngày. Sau 12 ngày chuyển sang 10 bài kế tiếp.

3. Xem phim Friends 2 tập 1 ngày.

2 tháng tiếp theo (60 ngày kế tiếp)

1. Nghe lại Listening 3 và nghe thêm Listening 4:

Mỗi ngày nghe 10 bài, mỗi bài 6 lần trong vòng 15 ngày. Sau 15 ngày chuyển sang 10 bài kế tiếp.
2. Đọc lại Listening 2 to thành tiếng.

Mỗi ngày đọc 10 bài, mỗi bài 2 lần trong 15 ngày. Sau 15 ngày chuyển sang 10 bài kế tiếp
3 Chép lại Listening 1.

Mỗi ngày chép 1 bài, mỗi bài chép ít nhất 2 lần. Bài nào chép xong thì học thuộc luôn.

4. Xem phim Friends 2 tập 1 ngày.

Chiến lược 6 tháng kế tiếp trong đó: (tháng 7 đến tháng 12)

4 tháng tiếp theo (tháng thứ 7 đến tháng thứ 10)

1. Nghe 30 bài Ministory.

Mỗi ngày nghe 3 bài, mỗi bài 4 lần trong 12 ngày. Sau 12 ngày chuyển 3 bài mới.
2. Đọc lại lại Listening 3 và 4 to thành tiếng.

Mỗi ngày đọ 10 bài, mỗi bài 2 lần trong 12 ngày. Sau 12 ngày chuyển sang 10 bài mới
3. Chéo lại Listening 2 và 3,4.

Mỗi ngày chép 1 bài, mỗi bài chép ít nhất 2 lần. Bài nào chép xong thì học thuộc luôn.

4. Sau khi đọc xong Listening thì tiến hành đọc lại Ministory 1-6.

Mỗi ngày đọc 3 bài, mỗi bài 1 lần trong 12 ngày. Sau 12 ngày chuyển sang 3 bài mới.

5. Xem 2 tập Friends một ngày.

2 tháng tiếp theo (tháng 11 đến tháng 12)

1. Nghe lại 22 bài POV.

Mỗi ngày nghe 7 bài, mỗi bài 2 lần trong 20 ngày. Sau 20 ngày thì chuyển sang 7 bài mới

2. Đọc lại Ministory 7-24 to thành tiếng.

Mỗi ngày đọc 3 bài, mỗi bài 1 lần trong 10 ngày. Sau 10 ngày chuyển sang 3 bài kế tiếp.

3. Bài ministory nào đã đọc xong rồi chỉ chuyển qua viết. 2 ngày chép 1 bài, mỗi bài chép 1 lần.

4. Xem phim Friends 2 tập 1 ngày.

NĂM 2 - Chiến lược học năm 2: 6 tháng kế tiếp

4 tháng tiếp theo (Tháng thứ 13-Tháng thứ 16)

1. Nghe 30 bài Mainstory.

Mỗi ngày nghe 3 bài, mỗi bài 4 lần trong vòng 12 ngày. Sau 12 ngày chuyển qua 3 bài mới.
2. Đọc lại Ministory 25-30.

Mỗi ngày đọc 3 bài, mỗi bài 1 lần trong 10 ngày. Sau 10 ngày chuyển qua 3 bài mới.

3. Sau khi đọc Ministory thì tiến hành đọc lại 22 bài POV.

Mỗi ngày đọc 7 bài mỗi bài 1 lần trong 10 ngày. Sau 10 ngày chuyển qua 7 bài mới.

4. Sau khi đọc xong POV tiến hành đọc lại Mainstory 1-21.

Mỗi ngày đọc 3 bài, mỗi bài 1 lần trong 10 ngày. Sau 10 ngày chuyển 3 bài mới

5. Chép lại các bài Ministory và POV.

Cách chép như trên.

6. Xem phim Friends 2 tập 1 ngày.

2 Tháng tiếp theo (Tháng thứ 17-tháng thứ 18)1. Ngheo 30 bài Vocab. Mỗi ngày nghe 5 bài, mỗi bài 4 lân trong vòng 10 ngày. Sau 10 ngày chuyển qua 5 bài mới.

2. Đọc lại Mainstory 22-30 bài. Mỗi ngày đọc 3 bài, mỗi bài 1 lần trong 10 ngày. Sau 10 ngày chuyển sang 3 bài mới.

3. Sau khi đọc xong Mainstory thì tiến hành đọc lại các bài Vocab 1-15. Mỗi ngày đọc 5 bài, mỗi bài 1 lần trong 10 ngày. Sau 10 ngày chuyển 5 bài mới.

4. Chép lại POV (nếu vẫn còn) và Mainstory theo cách trên.

5. Xem phim Friends 2 tập 1 ngày.

Chiến lược học năm 2: 6 tháng cuối cùng

6 tháng cuối ( Tháng 19 - Tháng 24 )1. Nghe truyện audio. Ngày nghe ít nhất 2 giờ. Mỗi cuốn nghe ít nhất 2 lần rồi bỏ luôn. Vừa nghe vừa nhìn vào file PDF. Bạn đọc dựa vào độ dài từng truyện để tự sắp xếp số lượng truyện phải nghe trong 1 ngày.

2. Đọc nốt các bài Vocab còn lại. Cách đọc như cữ.

3. Sau khi đọc xong 30 bài thì tiến hành đọc lại Ministory và POV để giữ phong độ.

4. Chép lại nốt các bài Mainstory và 30 bài Vocab theo như cách cũ.

. Xem 2 tập phim Friends một ngày.

Một số lưu ý:

1. Về học phát âm.Để tốt nhất thì các bạn nên kiên trì như sau: học mỗi bộ phát âm 3 lần có nghĩa là:

1. Học bộ MAA từ đầu đến cuối, sau đó lập lại 2 lần nữa cho đủ 3. Chứ không thể nào nghe và đọc là xong rồi vứt đâu

2. Bộ số 2 thì không cần, vì các này bổ sung những âm còn thiếu thôi, nếu em cảm thấy âm nào đã được 1 bộ hưỡng dẫn kỹ và em học rồi thì bỏ qua.

3. Bộ số 3-không có hình ảnh, cái này cũng quan trong. Học 3 lần.

2. Các viết lại các bài đã nghe.Cách viết lại các bài đã nghe: sau khi bạn đã đọc đi đọc lại lức này viết lại các bài đó như là bạn chép phạt. Có nghĩa là nhìn vào transcript và đọc rồi chép-giống như bạn chéo bài bằng Tiếng Việt.

VD:

B: Mom, can i get a puppy?

W: No, Billy. Taking care of a pet is a big responsibility.

B: I promise to take of him, and you won't have to remind me to do things for him.

W. A dog isn't a toy that you play with for awhile. Hê will be part of our life for the next 10 or 20 years. He is a living creature.

Cách chép hiệu quả như sau:

1. Đọc câu thành tiếng "Mom, can I get a puppy?" - bạn sẽ đọc được do bạn đã tập đọc rồi.

2. Chép lại câu đó lên giấy. Từ nào không hiểu thì tra từ điển từ đó và chép nhiều lần hơn.

3. Cứ làm như thế cho đến khi chép hết bài.

4. Sau khi đã chép xong lần 1 thì nhìn vào transcipt tiếp tục để chép lại từ đầu đến cuối lần 2.

5. Xong giai đoạn chép - ai chăm chỉ thì có thể chép 3 đến 4 lần.

3. Tác dụng của giáo trình


Nhân đây nói thêm cho các bạn tác dụng của những giáo trình để từ đó bạn thấy nếu bỏ xót cái nào thì kỹ xảo đó của bạn sẽ yếu thôi

1. Luyện 3 cái phát âm là để đọc cho đúng âm, những từ đơn.

2. Đọc lại caias bài của LPTD và Ê để luyện đọc, mục đích là đọc trôi chảy câu dài, cả bài.. để sau này bạn có thể nói lưu loát Tiếng Anh như người bản xứ, và nó giúp hình thành nên phản xạ.

3. Xem phim Friends là để: thấm Tiếng Anh bằng cảm xúc, tăng khả năng nghe và hiều không cần dịch, giúp làm quen với ngôn ngữ sống thực sự..

4. Việc đọc truyện thiếu nhi: giúp các bạn tập đọc dần những cuốn truyên cơ bản... làm nền tảng để sau này đọc các loại sách cấp cao Tiếng Anh mà không cần dịch.

5. Việc viết lại và học thuộc LPTD và EE giúp các bạn có được vốn từ vựng căn bản.

Bởi vậy nếu ai bỏ xót những thứ sau:1. Bỏ xót 1 và 2: hậu quả sau này là khả năng nói của bạn cực kỳ kém.

2. Bỏ xót xem phim: hậu quả là khả năng hiểu không cần dịch cũng kém, không nghe kịp tốc đọ của người bản xứ, phản xạ không tốt...

3. Bỏ xót đọc truyện thiếu nhi: hậu quả sau này là không thể nào đọc sách cấp cao tiếng anh mà không cần dịch dễ dàng.

4. Bỏ xót không viết lại và học thuộc từ vựng của LPTD, EE: hậu quả là ít có từ từ vựng, khả hiểu không cần dịch kém.

Mục đích của phần 2 là bổ sung chỗ thiếu xót của phần 1:1 Tăng từ vựng

2. Tăng slang, idiom.

3. Tăng khả năng hiểu không cần dịch

4. Tập trung vào việc luyện viết và phản xạ.

Cho nên những ai học hết phần 1 theo đúng thì các bạn mới đủ sức học tiếp phần 2 và hoàn thiện vả kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Những ai bỏ xót phần nào thì các bạn phải chấp nhận: các bạn bị yếu ở kỹ xảo nào đó trong nghe, nói, đọc, viết.

Chúc bạn thành công!
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2