Thực Trạng Hoạt Động Marketing Của Ngân Hàng Techcombank Chi Nhánh Quận Gò Vấp

- [tintuc]
Thực Trạng Hoạt Động Marketing Của Ngân Hàng Techcombank Chi Nhánh Quận Gò Vấp
Thực Trạng Hoạt Động Marketing Của Ngân Hàng Techcombank Chi Nhánh Quận Gò Vấp

MỤC LỤC
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1
4. Phương pháp nghiên cứu. 2
5. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 2
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 3
1. Lịch sử hình thành và phát triển 3
2. Bộ máy tổ chức. 10
3. Cơ sở vật chất, kĩ thuật và công nghệ 11
3.1 Cơ sở vật chất kĩ thuật. 11
3.2 Công nghệ. 12
4. Chức năng và nhiệm vụ. 13
5. Tình hình kinh doanh trong những năm qua. 14
5.1 Hoạt động huy động vốn. 14
5.2 Hoạt động sử dụng vốn. 14
5.3 Hoạt động đầu tư. 15
5.4 Lãi suất và thu lãi thuần. 16
5.5 Hoạt động kinh doanh ngoại hối. 16
5.6 Hoạt động dịch vụ và thu phí. 16
5.7 Hoạt động dịch vụ. 16
5.8 Kết quả kinh doanh. 17
5.9 Khả năng thanh toán và khả năng sinh lời. 17
5.10 Về cổ tức. 18
6. Điểm mạnh và điểm yếu 18
6.1 Điểm mạnh. 18
6.2 Điểm yếu. 22
PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH QUẬN GÒ VẤP. 25
1. Phân tích môi trường Marketing. 25
1.1 Môi trường vĩ mô. 25
1.1.1 Chính trị - pháp luật. 25
1.1.2 Kinh tế. 25
1.1.3 Văn hóa- xã hội. 26
1.1.4 Công nghệ. 27
1.1.5 Yếu tố tự nhiên. 28
1.2 Môi trường vi mô. 28
1.2.1 Đối thủ cạnh tranh. 28
1.2.2 Khách hàng. 28
1.2.3 Người cung ứng. 29
1.2.4 Đối thủ tiềm ẩn. 29
1.2.5 Sản phẩm thay thế. 29
1.3 Cơ hội và thách thức. 30
1.3.1 Cơ hội 30
1.3.4 Thách thức. 33
2. Thực trạng marketing 38
2.1 Phân tích chất lượng dịch vụ 38
2.1.1 Khách hàng cá nhân 38
2.1.2 Khách hàng doanh nghiệp 41
2.2 Phân tích chính sách giá 42
2.2.1 Lãi suất tiền gửi 42
2.2.2 Lãi suất tham chiếu 47
2.2. Phân tích chính sách giá 50
2.3 Phân tích hệ thống phân phối 63
2.4 Phân tích hoạt động xuất tiến hỗn hợp: 67
2.4.1.Hoạt động quảng cáo 67
2.4.2 Hoạt động khuyến mại 67
2.4.3 Hoạt động quan hệ công chúng 68
2.4.4 Hoạt động marketing trực tiếp 69
2.5 Phân tích nguồn nhân lực 70
2.5.1 Thành công trong cách dùng người cửa Techcombank. 70
2.5.2 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 71
2.5.3 Thêm phúc lợi trọng người tài 72
2.5.4  Tình hình nhân sự của ngân hàng Techcombank chi nhánh quận Gò vấp. 75
2.6 Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ: 76
2.7 Phân tích quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ 76
2.8 Điểm mạnh điểm yếu trong hoạt động marketing tại ngân hàng Techcombank 79
2.8.1 Điểm mạnh 79
2.8.2 Điểm yếu 79
2.9 Cuộc khảo sát 81
2.9.1 Tổng quan về cuộc nghiên cứu 81
2.9.2 Kết quả nghiên cứu 86
2.9.3 Kiểm định Chi-Square 120
2.9.4 Ma trận SWOT 123
PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI NH TECHCOMBANK CHI NHÁNH QUẬN GÒ VẤP GIAI ĐOẠN 2015-2020 128
1. Mục tiêu 128
2. Giải pháp 128
2.1 Chiến lược sản phẩm, dịch vụ 128
2.2 Chiến lược định giá. 130
2.2.1 Mục tiêu. 130
2.2.2  Chính sách. 130
2.3 Chiến lược phân phối. 131
2.4 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp. 131
2.5 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực. 132
2.6 Chiến lược phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ. 132
2.7 Chiến lược hoàn thiện quy trình cung cấp. 132
2.8 Giải pháp hỗ trợ khác. 133
TÀI LIỆU THAM KHẢO 134
[/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2