news

Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball phân tích dự báo và rủi ro

Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball phân tích dự báo và rủi ro

[tintuc]
Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball phân tích dự báo và rủi ro
Cài đặt Crystal Ball
Crystal Ball là một chương trình phân tích rủi ro và dự báo với giao diện người dùng rất thân thiện và dễ sử dụng. Crystal Ball dử dụng các đồ thị trong phân tích và minh họa các báo cáo nhằm giúp loại trừ các yếu tố bất định khi ra quyết định.

Cài đặt Crystal Ball 11


Oracle Crystal Ball 11 được phát triển trên nền tảng Microsoft .NET Framework. Do vậy để cài đặt có Net  Frameword và phần Crystal Ball 11

Địa chỉ tải chương trình Crystal Ball dùng thử và DotNet Framework:

Oracle Crystal Ball: http://www.oracle.com/technology/products/bi/crystalball/index.html
Dot NET Framework: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22

Hướng dẫn sử dụng:
Để tìm hiểu cách sử dụng Crystal Ball mời bạn tham khảo topic ở link dưới đây khá chi tiết;
Trang 1: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php....
Trang 2: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php.....

Chúc các bạn thành công!
[/tintuc]
Phần Mềm Học Tập Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang