news

Chuyển đổi file PDF thành 7 định dạng word, pp, excel và cả ảnh

Chuyển đổi file PDF thành 7 định dạng word, pp, excel và cả ảnh

[tintuc]
Nitro 8 phần mềm chỉnh sửa pdf mạnh mẻ
Nitro 8 phần mềm chỉnh sửa pdf mạnh mẻ

Nitro PDF là phần mềm chỉnh sửa PDF với nhiều tính năng mạnh mẽ:

Cho phép bạn viết ghi chú lên trên file PDF
Chuyển đổi file PDF thành 8 định dạng trong đó có: Word, Power Point, Excel, Image - hình ảnh, Rich Text (Text không có định dạng như bạn soạn thảo trong Notepad) vv..Dòng

cho phép chuyển thành định dạng mong muốn chỉ bằng 1 cú click chuột vào đó:

[/tintuc]
Thủ Thuật PDF Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang