news

Cách tính điểm tích lũy mới DH Công Nghiệp

Cách tính điểm tích lũy mới DH Công Nghiệp

[tintuc]
Đánh giá hệ thống tính điểm tích lũy mới của đh công nghiệp iuh
Đánh giá hệ thống tính điểm tích lũy mới của đh công nghiệp iuh
Bắt đầu từ năm nay - năm học 2014-2015 trường ĐH Công nghiệp TPHCM thay đổi cách tính điểm tích lũy mới cho sinh viên. Cách tính điểm tích lũy mới này sẽ có lợi cho sinh viên. Cụ thể

Cách tính điểm tích lũy cũ

8.5 -> 10  sẽ được hệ số [A] [4]
7.0 -> 8.4 sẽ được hệ số [B] [3]
5.5 >  6.9 sẽ được hệ số [C] [2]
4.0 >  5.4 sẽ được hệ số [D] [1]

Cách tính điểm tích lũy mới

9.0 -> 10  sẽ được hệ số [A+] [4]
8.5 -> 8.9  sẽ được hệ số [A] [4]
8.0 -> 8.4 sẽ được hệ số [B+] [3.5]
7.0 -> 7.9 sẽ được hệ số [B] [3]
6.5 >  6.9 sẽ được hệ số [C+] [2.5]
5.5 >  6.4 sẽ được hệ số [C] [2.0]
5.0 > 5.4 sẽ được hệ số [D+] [1.5]
4.0 > 4.9 sẽ được hệ số [D] [1.0]

 tính điểm tích lũy mới iuh
Điểm trung bình cuối môn sẽ rớt và nhận điểm F

Lưu ý: Hiện nay theo quy chế là điểm giữa kỳ và thường kỳ <4 điểm vẫn được thi cuối kỳ miễn sao cho trung bình cuối môn >=4đ. Nên các em cố gắng lên cho qua môn nhé!

Do đó lợi thể là bạn sẽ có thêm các điểm [B+], [C+], [D+] tăng thêm được 0.5

Quy chế cách tính tín chỉ:

Đề hiểu rõ hơn các bạn xem file đầy đủ


Có cột điểm giữa kì 1.3 những vẫn được qua môn
Ảnh được share từ một bạn trong group iuh

Chúc các bạn săn được những điểm tích lũy mong muốn!
[/tintuc]
Sinh Viên Cần Biết Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang