TÌM HIỂU QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP [IUH]

- [tintuc]
Chương IV
logo iuh
logo iuh
Mùa thi tốt nghiệp và thực tập đã đến với sinh viên đại học khóa 7 nên mình xin trích dẫn về quy chế Thi tốt nghiệp tại trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

THI TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

Điều 13. Thực tập tốt nghiệp, điều kiện dự thi và thi tốt nghiệp

A. Thực tập tốt nghiệp:  

Học kỳ cuối sinh viên phải đi thực tập tốt nghiệp. Kết thúc kỳ thực tập mỗi sinh viên phải hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp.

B. Điều kiện dự thi tốt nghiệp:

Kết quả học tập toàn khoá là cơ sở để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. Sinh viên được dự thi tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:
-   Có điểm trung bình toàn khoá đạt 5 trở lên;
-   Tất cả các học phần đều có điểm tổng kết từ 5 trở lên;
-   Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
-   Có chứng chỉ B anh văn.
-   Có chứng chỉ A tin học.
-   Không bị xử lý kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, không vi phạm pháp luật.

C. Thi tốt nghiệp hoặc làm khoá luận tốt nghiệp:

1. Thi tốt nghiệp:

-   Nội dung gồm 2 phần: khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và môn chính trị.
-   Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm: phần kiến thức cơ sở ngành và phần kiến thức chuyên môn.
-   Môn thi tốt nghiệp gồm: môn chính trị, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.
Đối với khối công nghệ môn thi chuyên ngành gồm 2 phần lý thuyết và thực hành có trọng số bằng nhau với điều kiện mỗi phần có số điểm >= 5 mới được tính (việc xử lý điểm phần lý thuyết và phần thực hành của môn chuyên ngành do khoa đảm nhận). Riêng hệ liên thông của khối công nghệ không thi phần thực hành.

2. Khoá luận tốt nghiệp:

- Khoá luận tốt nghiệp (bao gồm đồ án tốt nghiệp dành cho khối công nghệ, luận văn tốt nghiệp dành cho khối kinh tế): áp dụng cho sinh viên có điểm TBC toàn khoá đối với khối kinh tế đạt điểm 7.5 khối công nghệ đạt điểm 7.0 trở lên và có đủ các điều kiện như ở mục dự thi tốt nghiệp.
-   Sinh viên không được giao làm khoá luận tốt nghiệp thì phải thi tốt nghiệp.
-   Những sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp vẫn phải thi môn chính trị.
-  Thời gian sinh viên được làm khoá luận tốt nghiệp cùng lúc với thời gian thực tập tốt nghiệp.

Điều 14. Chấm khoá luận tốt nghiệp và chấm thi tốt nghiệp
- Trưởng đơn vị đào tạo quyết định danh sách giảng viên chấm khoá luận tốt nghiệp và chấm thi tốt nghiệp. Việc chấm khoá luận tốt nghiệp phải do 2 giảng viên đảm nhận. Chấm thi tốt nghiệp giống như chấm thi tuyển sinh
- Điểm khoá luận tốt nghiệp được chấm theo thang điểm 10. Kết quả chấm khoá luận tốt nghiệp được công bố chậm nhất là 3 tuần lễ kể từ ngày nộp. Điểm khoá luận tốt nghiệp hoặc điểm thi tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung toàn khóa học.
-  Sinh viên có điểm khóa luận tốt nghiệp <5 phải thi lại tốt nghiệp với khoá sau.

Điều 15. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp:
-   Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
-   Tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình, không còn học phần bị điểm
dưới 5 (kể cả các học phần tốt nghiệp);
2. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ các điều kiện theo quy định.
Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ
quyền làm chủ tịch, trưởng phòng đào tạo làm thư ký và có các thành viên là các trưởng khoa chuyên môn và các thành viên khác do Hiệu trưởng quy định.

Điều 16. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập
1. Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề được cấp theo ngành đào tạo. Bằng chỉ được cấp cho sinh viên khi đã ghi đầy đủ, chính xác các nội dung trên tấm bằng theo quy định hiện hành. Xếp hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung học tập của toàn khoá học.
2. Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm của sinh viên theo từng học phần.
3. Những sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp được thi lại tốt nghiệp cùng với khoá sau nhưng không quá thời gian cho phép được học tại trường (Cao đẳng nghề chính qui là 5 năm, Cao đẳng nghề liên thông là 3 năm).
4. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong chương trình của trường. Những sinh viên này nếu có nhu cầu, được quyền làm đơn xin phép chuyển qua các chương trình khác nhưng ở bậc học thấp hơn.

Nguồn: Trang 30 - Chương 5: Quy chế học vụ của trường ĐH Công Nghiệp TPHCM
[/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2