news

Share code liên hệ trượt dưới chân trang web

Share code liên hệ trượt dưới chân trang web

[tintuc]
code liên hệ trượt dưới chân trang web
code liên hệ trượt dưới chân trang web
Đoạn code này do mình viewsourse lấy bên tenten.vn rất thích hợp dùng cho các website bán hàng hoặc làm dịch vụ nên sử dụng để giúp cho khách hàng của mình liên hệ dễ dàng hơn.
Có thể giúp gia tăng tỉ lệ gọi điện đặt hàng, thích hợp với các web đang triển khai các chiến dịch chạy Google Adwords, Click to web với Facebook Ads có thể sẽ gia tăng tỉ lệ chuyển đổi hơn.


Tiện ích liên hệ trượt dưới chân trang web chia làm 3 phần gồm:
 1. Thông tin hotline
 2. Thông tin thanh toán
 3. Chát, Tư vấn online

I. Hướng dẫn chèn code cho blogger


Chèn code HTML sau, trên thẻ đóng </body>

1. Code HTML cho phần liên hệ

<div class="bottom_support" style="z-index:999px;">
<div class="wrap_bottom">
 <div class="hotline_bottom">
          <span class="ico"><img src="https://1.bp.blogspot.com/-2t8Fkz-XcxY/V34e6T2c2zI/AAAAAAAAFTU/TljIpi_TLjs1HttVtsWB-mEsS1fPrAhpwCLcB/s1600/bottom_support_ico_phone.png"/></span>
        <div class="txt">Hotline: <strong>0932.913.631</strong> <span>(kỹ thuật)</span> - <strong>0932.913.631</strong> <span>(CSKH)</span></div>
        </div>
        <div class="guide_payment">
        <a target="_blank" href="#">
            <span class="ico"><img src="https://4.bp.blogspot.com/-HcT7Kt4C8VA/V34fL1DNrWI/AAAAAAAAFTc/UI3fSHd7TesOTyf94TjnShxvy8quhImLACLcB/s1600/bottom_support_ico_guidepayment.png"/></span>
                <span class="txt">Hướng dẫn thanh toán</span>
            </a>
        </div>
        <div class="advisory_online">
        <a target="_blank" href="#">
            <span class="ico"><img src="https://2.bp.blogspot.com/-C5F14CaOBhc/V34fL7_9p8I/AAAAAAAAFTY/QaXidsUV5xk_GaKaDZY8XW2lHMNT0XUkwCLcB/s1600/bottom_support_ico_advisoryonline.png"/></span>
                <span class="txt">Tư vấn online</span>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>

2. Code CSS cho phần liên hệ

Code này chuẩn Responsive nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm, hiển thị tốt cho đầy đủ các thiết bị khác nhau.
Chèn code css sau, trên thẻ đóng ]]></b:skin>
/* contact toilaquantri.com start */.bottom_support{height:45px;width:100%;position:fixed;bottom:0;background:#32a22d;font-family:'Roboto Condensed', sans-serif;color:#fff;line-height:45px;z-index:9999}
.bottom_support a{font-family:'Roboto Condensed', sans-serif;color:#fff;line-height:45px;font-size:18px}
.wrap_bottom{max-width:1380px;margin:0 auto}
.bottom_support .hotline_bottom{background:#32a22d;width:40%;float:left;font-size:16px;margin-left:5%;position:relative}
.bottom_support .hotline_bottom .ico{width:16%;position:absolute;bottom:0}
.bottom_support .hotline_bottom .txt{margin-left:16%}
.bottom_support .hotline_bottom .ico img{max-width:100%}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-weight:bold;font-size:19px}
.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:13px}
.bottom_support .guide_payment{background:linear-gradient(-60deg, #177814 90%, #32a22d 50%) no-repeat;width:25%;float:left;position:relative}
.bottom_support .guide_payment .ico{width:20%;position:absolute;bottom:-25%;left:15%}
.bottom_support .guide_payment .ico img{max-width:100%}
.bottom_support .guide_payment .txt{margin-left:35%}
.bottom_support .advisory_online{background:linear-gradient(-60deg, #014f01 90%, #177814 50%) no-repeat;width:30%;float:left;position:relative}
.bottom_support .advisory_online .ico{width:20%;position:absolute;bottom:-10%;left:15%}
.bottom_support .advisory_online .ico img{max-width:100%;float:left;margin-top:-20px}
.bottom_support .advisory_online .txt{margin-left:35%}
@media screen and (max-width:1200px){.bottom_support .hotline_bottom{width:45%}
.bottom_support .hotline_bottom .ico{width:12%}
.bottom_support .hotline_bottom .txt{margin-left:12%}
.bottom_support .guide_payment{width:25%}
.bottom_support .guide_payment .ico{bottom:-15%}
.bottom_support .advisory_online{width:25%}
.bottom_support .advisory_online .ico{bottom:0}
}
@media screen and (max-width:1000px){.bottom_support{height:40px;line-height:40px}
.bottom_support a{font-size:17px;line-height:40px}
.bottom_support .hotline_bottom{margin-left:2%;width:48%}
.bottom_support .guide_payment .ico{bottom:0;left:7%}
.bottom_support .guide_payment .txt{margin-left:27%}
.bottom_support .advisory_online .ico{bottom:10%;left:10%}
.bottom_support .advisory_online .txt{margin-left:30%}
}
@media screen and (max-width:820px){.bottom_support{height:30px;line-height:30px}
.bottom_support a{font-size:15px;line-height:30px}
.bottom_support .hotline_bottom{font-size:15px}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-size:18px}
.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:12px}
}
@media screen and (max-width:720px){.bottom_support a,.bottom_support .hotline_bottom{font-size:13px}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-size:15px}
}
@media screen and (max-width:620px){.bottom_support{height:25px;line-height:25px}
.bottom_support a{font-size:11px;line-height:25px}
.bottom_support .hotline_bottom{margin-left:0;width:50%;font-size:11px}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-size:15px}
.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:11px}
}
@media screen and (max-width:560px){.bottom_support{height:20px;line-height:20px}
.bottom_support img{display:none}
.bottom_support a{font-size:10px;line-height:20px}
.bottom_support .hotline_bottom,.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:10px}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-size:13px}
.bottom_support .hotline_bottom .txt{margin-left:1%}
.bottom_support .guide_payment .txt,.bottom_support .advisory_online .txt{margin-left:15%}}
@media screen and (max-width:440px){.bottom_support .hotline_bottom{width:55%}
.bottom_support .guide_payment{width:27%}
.bottom_support .advisory_online{width:18%}}
@media screen and (max-width:400px){.bottom_support a,.bottom_support .hotline_bottom,.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:9px}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-size:12px}}
@media screen and (max-width:340px){.bottom_support a,.bottom_support .hotline_bottom,.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:8px}
}
Bạn có thể backup các hình ảnh bên dưới lại đề phòng bị hỏng link, mình đã down và up nó lên blogger nên các bạn cũng có thể yên tâm

II. Đối với Wordpress

Bạn chèn đoạn code sau vào bất kì thành phần nào của blog, thường là các tiện ích ở Footer
<style type='text/css'>
.bottom_support{height:45px;width:100%;position:fixed;bottom:0;background:#32a22d;font-family:'Roboto Condensed', sans-serif;color:#fff;line-height:45px;z-index:9999}
.bottom_support a{font-family:'Roboto Condensed', sans-serif;color:#fff;line-height:45px;font-size:18px}
.wrap_bottom{max-width:1380px;margin:0 auto}
.bottom_support .hotline_bottom{background:#32a22d;width:40%;float:left;font-size:16px;margin-left:5%;position:relative}
.bottom_support .hotline_bottom .ico{width:16%;position:absolute;bottom:0}
.bottom_support .hotline_bottom .txt{margin-left:16%}
.bottom_support .hotline_bottom .ico img{max-width:100%}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-weight:bold;font-size:19px}
.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:13px}
.bottom_support .guide_payment{background:linear-gradient(-60deg, #177814 90%, #32a22d 50%) no-repeat;width:25%;float:left;position:relative}
.bottom_support .guide_payment .ico{width:20%;position:absolute;bottom:-25%;left:15%}
.bottom_support .guide_payment .ico img{max-width:100%}
.bottom_support .guide_payment .txt{margin-left:35%}
.bottom_support .advisory_online{background:linear-gradient(-60deg, #014f01 90%, #177814 50%) no-repeat;width:30%;float:left;position:relative}
.bottom_support .advisory_online .ico{width:20%;position:absolute;bottom:-10%;left:15%}
.bottom_support .advisory_online .ico img{max-width:100%;float:left;margin-top:-20px}
.bottom_support .advisory_online .txt{margin-left:35%}
@media screen and (max-width:1200px){.bottom_support .hotline_bottom{width:45%}
.bottom_support .hotline_bottom .ico{width:12%}
.bottom_support .hotline_bottom .txt{margin-left:12%}
.bottom_support .guide_payment{width:25%}
.bottom_support .guide_payment .ico{bottom:-15%}
.bottom_support .advisory_online{width:25%}
.bottom_support .advisory_online .ico{bottom:0}
}
@media screen and (max-width:1000px){.bottom_support{height:40px;line-height:40px}
.bottom_support a{font-size:17px;line-height:40px}
.bottom_support .hotline_bottom{margin-left:2%;width:48%}
.bottom_support .guide_payment .ico{bottom:0;left:7%}
.bottom_support .guide_payment .txt{margin-left:27%}
.bottom_support .advisory_online .ico{bottom:10%;left:10%}
.bottom_support .advisory_online .txt{margin-left:30%}
}
@media screen and (max-width:820px){.bottom_support{height:30px;line-height:30px}
.bottom_support a{font-size:15px;line-height:30px}
.bottom_support .hotline_bottom{font-size:15px}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-size:18px}
.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:12px}
}
@media screen and (max-width:720px){.bottom_support a,.bottom_support .hotline_bottom{font-size:13px}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-size:15px}
}
@media screen and (max-width:620px){.bottom_support{height:25px;line-height:25px}
.bottom_support a{font-size:11px;line-height:25px}
.bottom_support .hotline_bottom{margin-left:0;width:50%;font-size:11px}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-size:15px}
.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:11px}
}
@media screen and (max-width:560px){.bottom_support{height:20px;line-height:20px}
.bottom_support img{display:none}
.bottom_support a{font-size:10px;line-height:20px}
.bottom_support .hotline_bottom,.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:10px}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-size:13px}
.bottom_support .hotline_bottom .txt{margin-left:1%}
.bottom_support .guide_payment .txt,.bottom_support .advisory_online .txt{margin-left:15%}}
@media screen and (max-width:440px){.bottom_support .hotline_bottom{width:55%}
.bottom_support .guide_payment{width:27%}
.bottom_support .advisory_online{width:18%}}
@media screen and (max-width:400px){.bottom_support a,.bottom_support .hotline_bottom,.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:9px}
.bottom_support .hotline_bottom strong{font-size:12px}}
@media screen and (max-width:340px){.bottom_support a,.bottom_support .hotline_bottom,.bottom_support .hotline_bottom span{font-size:8px}}
</style>
<div class="bottom_support" style="z-index:999px;">
<div class="wrap_bottom">
<div class="hotline_bottom">
<span class="ico"><img src="https://1.bp.blogspot.com/-2t8Fkz-XcxY/V34e6T2c2zI/AAAAAAAAFTU/TljIpi_TLjs1HttVtsWB-mEsS1fPrAhpwCLcB/s1600/bottom_support_ico_phone.png"/></span>
<div class="txt">Hotline: <strong>0932.913.631</strong> <span>(kỹ thuật)</span> - <strong>0932.913.631</strong> <span>(CSKH)</span></div>
</div>
<div class="guide_payment">
<a target="_blank" href="#">
<span class="ico"><img src="https://4.bp.blogspot.com/-HcT7Kt4C8VA/V34fL1DNrWI/AAAAAAAAFTc/UI3fSHd7TesOTyf94TjnShxvy8quhImLACLcB/s1600/bottom_support_ico_guidepayment.png"/></span>
<span class="txt">Hướng dẫn thanh toán</span>
</a>
</div>
<div class="advisory_online">
<a target="_blank" href="#">
<span class="ico"><img src="https://2.bp.blogspot.com/-C5F14CaOBhc/V34fL7_9p8I/AAAAAAAAFTY/QaXidsUV5xk_GaKaDZY8XW2lHMNT0XUkwCLcB/s1600/bottom_support_ico_advisoryonline.png"/></span>
<span class="txt">Tư vấn online</span>
</a>
</div>
</div>
</div>
 
Chúc các bạn thành công!
[/tintuc]
Blogspot Tips Tin tức

Nhận xét

 1. Cám ơn bạn nhiều rất đẹp và phù hợp với trang của bên mình:

  Shop thực phẩm chức năng 247

  Trả lờiXóa
 2. Thực hiện thành công trong lần đầu tiền trên trang của tôi http://www.trungtamquydat.com/. Cảm ơn bạn.

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 4. Rất đẹp và hữu ích. Thank Anh

  Trả lờiXóa
 5. sao không thấy phần code của html ạ ;((

  Trả lờiXóa
 6. Code này tôi đã dùng và đánh giá rất tuyệt nhé. Thanks

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Lên đầu trang