news

#18 Tối ưu SEO ONPage - #4 Nén CSS và Javascript trên blogger

#18 Tối ưu SEO ONPage - #4 Nén CSS và Javascript trên blogger

[tintuc]Trong loạt bài viết tối ưu SEO Onpage chúng ta đã cùng đi qua 3 bài viết gồm tối ưu CSS3, Tối ưu HTML5, Tối ưu cấu trúc dữ liệu trên structure data tool của google.

Bài viết tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn 2 công việc tiếp theo là nén CSS và Javascript.

Nén CSS và Javascript trên blogger
Nén CSS và Javascript trên blogger

I. Tối ưu CSS cho Blogger

Nhiệm vụ của phần tối ưu SEO Onpage nén CSS này là giảm tải CSS cho code bạn cần làm 2 việc
1. Xóa các id và các class trùng lặp, xóa bỏ một số lên css không cần thiết để giảm dung lượng
2. Nén CSS bằng 1 trong các công cụ sau
Các công cụ này sẽ giúp xóa bỏ các khoảng trắng giúp code CSS được nén lại giảm dung lượng
csscompressor.com
Lưu ý: bạn nên phân từng đoạn nhỏ để nén không nên nén 1 lần toàn bộ CSS sẽ rất dễ bị lỗi. Mỗi lần lưu nên kiểm tra lại giao diện xem có lỗi phần nào không. Để an toàn bạn nên backup template thường xuyên
Nén CSS giúp website load nhanh hơn
Nén CSS giúp website load nhanh hơn

Nén CSS tại chỗ


II. Tối ưu Javascript

1. Thêm   async='async'   vào giữa cặp thẻ <script> </script>
Ví du:
Thay 
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js'/>
Thành
<script async='async' src='https:///ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
Lưu ý nếu xảy ra tình trạng lỗi thì bạn không nên xử lý thằng này nhé và thằng này cũng giúp cỉa thiện nhiều đến điểm Google Insight 

Cách khác:

Bạn có thể thay link .js với url bất kì
Thay
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js'/>
Thành
 <script type="text/javascript">
function downloadJSAtOnload() {
 var element = document.createElement("script");
 element.src = "https:///ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js";
 document.body.appendChild(element);
 }
 if (window.addEventListener)
 window.addEventListener("load", downloadJSAtOnload, false);
 else if (window.attachEvent)
 window.attachEvent("onload", downloadJSAtOnload);
 else window.onload = downloadJSAtOnload;
</script> 

 2. Sử dụng các công cụ online để nén Javascript

Các công cụ mình thường dùng là:

  1. jscompress.com
  2. javascript-compressor.com

Lưu ý: bạn chỉ cần copy phần code nằm trong cặp thẻ <script> và </script> lại chừa cặp thẻ <script> lại nhé
Chúc các bạn thành công!
[/tintuc]
Blogger-co-ban Blogspot Tối Ưu SEO Blogspot SEO Onpage Tin tức Tối Ưu SEO Website

Nhận xét

Lên đầu trang