news

Tiện ích tạo icon liên hệ có chữ cho blogger

Tiện ích tạo icon liên hệ có chữ cho blogger

[tintuc]

Tiện ích giúp bạn tạo liên hệ trượt dọc trên website giúp tạo dự chú ý và gia tăng sự liên hệ đặt hàng
Tiện ích tạo icon liên hệ có chữ cho blogger

Cách thực hiện
Cài đặt tiện ích icon liên hệ cho Blogger

1. Vào blogger truy cập vào mẫu

Chèn code CSS trên trước thẻ ]]></b:skin>

.call-info {
width: auto;
background: #2980b9;
position: fixed;
bottom: 35px;
left: 35px;
color: #fff!important;
padding: 12px;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(10,10,10,.2);
padding-left: 52px;
border-radius: 5px;
transition: all .3s ease;
text-align: left;
z-index: 99999;
font: 16px/24px Roboto Condensed;
}
.call-info img {width:auto!important;
float: left;
position: absolute;
left: 12px;
top: 20px;
color: #fff;
transition: all .3s ease;
}
.call-info span {
display: block;
}
.call-info:hover img {
transform: rotate(360deg);
}
.call-info img {
float: left;
position: absolute;
left: 12px;
top: 20px;
color: #fff;
transition: all .3s ease;
}

2. Chèn HTML hiển thị

Bạn có thể tạo HTML/Javascript mới rồi chèn vào hoặc chèn trước thể đóng </body> đều được

<a href="tel:0932.913.631" class="call-info"><img src="https://4.bp.blogspot.com/-QeER6cSflJg/V-yl5N8VklI/AAAAAAAAIdM/sd3fjcQI9SABIL1zccycwLgZpAAn_1QvwCLcB/s1600/phone.png"/><b>Tư vấn triển khai Marketing Online</b><span>Nhấn để gọi: 0932.913.631</span></a> 
Thay  0932.913.631 thành số điện thoại của bạn.
Chúc các bạn thành công! 

[/tintuc]
Blogspot Tips Tin tức

Nhận xét

Đăng nhận xét

Lên đầu trang