[/tintuc]Đây là nguyên tắc bắt buộc phải đặt ra nhất là đối với các nhà quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp. Vậy tại sao phải phát triển hơn 10% mỗi năm?

Thế giới ngày càng phẳng và hội nhập thông thương với nhau. Xã hội thì sẽ luôn vận động và phát triển, nếu bạn đứng yên đồng nghĩa với bạn sẽ đi lùi.

Nguyên tắc phát triển
Nguyên tắc phát triển
Một cuộc đua xe đạp, nếu bạn dừng lại đứng yên và không chạy tiếp nữa đồng nghĩa với việc bạn đang đi lùi lại. Nên nguyên tắc này cần nên có đối với bản thân bạn, phát triển liên tục. Ngày mai chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến nhưng bạn phải đảm bảo phải luôn ngày hôm nay.
Lúc nhỏ tôi là người yêu thích thiên văn học. Tôi tự đặt cho mình câu hỏi tại sao trái đất cứ quay không ngừng và tôi phát hiện ra rằng "Sự sống bắt đầu từ vận động"

Nếu trái đất không xoay thì sẽ không có hiện tượng ngày và đêm. Trái đất ngừng vận động sẽ không tồn tại sự sống. Cho nên hành tinh khác trái đất, nếu muốn tồn tại sự sống mà con người đang tìm kiếm hàng trăm năm nay bắt buộc phải vận động.
Bản thân trái đất và các hành tinh khác được gọi là "hành tinh" là bởi vì nó vận động, do vậy phát triển là sự đi lên

Một sử liên quan đến 2 lý thuyết trong kinh tế là "Sức mua hàng hóa" và "Tốc độ làm phát"
Giả định bạn có 100tr bạn gởi vào ngân hàng với lãi suất 6%/năm, chắc chắn đúng 1 năm sau số tiền mà bạn có là 106 triệu đồng
Năm ngoái giá gạo là 10.000đ/kg vào năm sau giá gạo là 12.000đ/kg

Do vậy
  • Số kí gạo mà bạn có thể mua trong năm trước là: 100.000k(100tr) / 10k = 10.000kg = 10 tấn gạo
  • Số kí gạo mà bạn có thể mua trong năm sau là: 106.000k(100tr) / 12k = 8333kg = 8 tấn 300 kg gạo
Bạn bị mất đúng 1 tấn 700kg gạo?
Nếu giả định trên là đúng thì thực ra số tiền bạn có là nhiều hơn trong tương lai nhưng số gạo bạn mua lại ít hơn. Do vậy lãi suất 6%/năm với sản phẩm là gạo hoàn toàn không sức đáng.
Tôi lấy lúa gạo là gần gủi để bạn dần hình dung ra rằng tiền của bạn đang mất đi như thế nào nếu như bạn chỉ có 6% lãi suất tăng thêm

=> Tốc độ gia tăng thu nhập của bạn phải lớn hơn tốc độ của lạm phát
=> Tốc độ phát triển bản thân của bạn phải nhanh hơn tốc độ phát triển của xã hội

Đối với một doanh nghiệp cũng vậy tốc độ phát triển phải thật nhanh, nhân lực mà doanh nghiệp đang sở hữu mỗi năm trôi qua kinh nghiệm của họ lại tăng lên không có hà cớ gì mà doanh số, năng suất lao động, lợi nhuận vẫn như năm ngoái và phải tăng ít nhất 10% đây là tốc độ phát triển cực thấp
đáng lẽ phải là 20~30% thậm chí gấp đôi năm ngoái.

Tôi trình bày cho bạn câu chuyện trên là để bạn hiểu về sự vận động và phát triển phải luôn ngừng nghỉ, điều đó đồng nghĩa sự nổ lực của bạn đối với doanh nghiệp bạn phải càng lớn.

Chúc bạn có những kế hoạch, mục tiêu để phát triển dựa trên nguyên tắc này. Đứng yên đồng nghĩa với đi lùi và nó hiện đang đúng hầu hết với sự vận động.
[/tintuc]