#21 Tìm hiểu về liên kết, có những loại liên kết nào?

- [tintuc]Bài viết này là nhằm hỗ trợ cho các bạn có kiến thức căn bản nhất về SEO và học Làm web. Chúng ta thường được nghe nói các khái niệm về link như sau:


Tìm hiểu về liên kết
Tìm hiểu về liên kết

Các khái niệm cơ bản về liên kết (Tiếng anh gọi là Link)

  • Internal Link: Tức là liên kết nội bộ giữa các nội dung trong 1 trang web
  • External Link (Outbound link): Tức là liên kết của trang web trỏ đến 1 trang web khác
  • Backlink (Inbound link): Tức là link kết từ trang web khác trỏ về trang web của chúng ta. Nhưng vậy đối với trang web kia gọi là External Link còn với trang web chúng ta gọi là Backlink.
  • Inline link là loại liên kết sử dụng một đối tượng nào đó trên trang web khác để liên kết. Đối tượng thường được dùng là hình ảnh, các đoạn mã,…

Cấu trúc đầy đủ của 1 được link như sau:

<a href='Link_liên_kết' title='Nội_Dung_Title' rel='nofflow' target='_black'>Anchor_Text</a>
Với
  • Title='Nội_Dung_Title' là khi rê chuột vào đường Link bạn sẽ thấy được dòng chữ "Nội_Dung_Title". Nếu khong có Title thì không hiển thị gì cả.
  • rel='nofflow': Đây là link Nofflow nhằm để cho trang web được nhận không hưởng giá trị SEO (Liên kết không đáng tin cậy). Nếu không có thẻ rel='nofflow' thì mặc định nó sẽ là rel='dofflow'
  • target='_black' là liên kết sẽ được mở trang 1 tab trình duyệt mới
Dưới đây là các giá trị mà thuộc tính target của thẻ <a> có thể nhận
Giá trịMiêu tả
_selfMở liên kết trong trang hiện tại ( Mặc định )
_blankMở liên kết trong tab mới
_parentMở liên kết trong frame mẹ. ( Sẽ tìm hiểu ở bài viết về iframe  )
_topMở liên kết trong frame đầu tiên của trang web

Nếu đường link có thêm:
<a href='Link_liên_kếtonclick="window.open(this.href,'win2','width=800,height=600,menubar=yes,resizable=yes'); return false;" title='Nội_Dung_Title' rel='nofflow' target='_black'>Anchor_Text</a>

Lúc này liên kết sẽ mở 1 cửa sổ trình duyệt mới với rộng 800px, cao 600px:

Nếu có thêm thuộc tình fullscreen=yes
<a href='Link_liên_kếtonclick="window.open(this.href,'win2','width=800,height=600,menubar=yes,resizable=yes'); return false; fullscreen=yes" title='Nội_Dung_Title' rel='nofflow' target='_black'>Anchor_Text</a>

Thì nó sẽ mở ra cửa số mới như khi bạn nhấn nút F11 vậy

Link kết của hình ảnh đầy đủ

<a href='Link_liên_kết' rel='nofflow' target='_black'><img src='Url_hình_ảnh' title='Nội dung Title' alt='Nội dung Alt' height="Chiều_cao_ảnh_con_số_tính_bằng_px" width="Chiều_rộng_ảnh_con_số_tính_bằng_px"/></a>
Với 
  • src='Url_hình_ảnh' tức là đường link dẫn tới hình ảnh
  • title='Nội dung Title' khi rê chuột vào ảnh sẽ hiển thị dòng chữ Nội dung Title. Khi mạng chậm không tải được ảnh thì dòng chữ này sẽ xuất hiện để thay thế cho ảnh
  • alt='Nội dung Alt' nhằm khai báo với Google là hình ảnh nói về gì để hỗ trợ SEO hình ảnh.
Chúc bạn thành công!
[/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2