Tuy đây chỉ là công thức tăng doanh số đơn giản trong kinh doanh nhưng khi kinh doanh thông thường bạn cần liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số của bạn để có cái nhìn tổng thể để biết yếu tốt nào đang cản trở sự gia tăng doanh số của bạn.

Công Thức Tăng Gấp Đôi Doanh Số
Công Thức Tăng Gấp Đôi Doanh Số

CÔNG THỨC tăng gấp đôi doanh số kinh doanh

DOANH SỐ = Giá 1 đơn vị sản phẩm x Số lượng tiếp cận x Tỷ lệ chốt sale Tần suất mua hàng (số lần mua trong tháng) 
Giả sử: Tăng mỗi chỉ số lên 20% hoặc tăng 1.2 lần. Ta có
Giá 1 đơn vị sản phẩm x1.2
Số lượng tiếp cận x1.2
Tỷ lệ chốt sale x1.2
Tần suất mua hàng (số lần mua trong tháng) x1.2

Doanh số cũ x 1.2^5= Doanh số x2

Giả sử doanh số tháng 8/2016

Giá sản phẩm: 500k
Số khách hàng tiếp cận: 1000 người 1 tháng
Tỷ lệ chốt sale 50%: tức 1000 người có 500 người trở thành khách hàng thật
Khách hàng mua 1 tháng 1 lần
Doanh số = 500k x 1000 x 50% x 1 = 250.000.000 đ

Tối ưu cho Doanh số 9/2016

Số khách hàng tiếp cận: 1000 người 1 tháng x 1.2
Tỷ lệ chốt sale 50%: tức 1000 người có 500 người trở thành khách hàng thật x 1.2
Khách hàng mua 1 tháng 1 lần x 1.2
Doanh số = 500k x 1000 x 50% x 1 = 250.000.000 đ x 1.2
= 250.000.000 x 1.2^4 = 518.400.000 đ

=> Như vậy để tăng doanh số gấp đôi bạn chỉ cần gia tăng mỗi thông số lên 20%

Chúc bạn thành công trong kinh doanh
Nguồn: Toilaquantri.com