List item Schema là một dạng dữ liệu Schema khai báo danh sách dịch vụ hiện có trên Website của bạn.

[tintuc]itemlist Schema là một dạng dữ liệu Schema khai báo danh sách dịch vụ hiện có trên Website của bạn.
List item (itemlist Schema) thu thập 3 thông tin chính
  1. Tên dịch vụ
  2. Hình ảnh liên quan
  3. Liên kết đến bài viết nói về dịch vụ
Nếu website của bạn là dạng Planding Page có liệt kê các gói dịch vụ ở trang chủ thì chèn code này ở trang chủ

Còn như Website của mình sẽ tạo 1 trang bài viết giới thiệu về các dịch vụ trên website của mình sau đó chèn tại bài viết giới thiệu .

Tóm lại: Trang nào liệt kê danh sách các dịch này thì bạn chèn hiển thị code ở trong trang đó!

Cách mà Planding Page hiển thị thuận lợi cho triển khai itemlist Schema
Nên tại sao trong file List SEO Audit website mình có trường bắt bạn phải có trang giới thiệu về website/doanh nghiệp, giới thiệu các dịch vụ mà website đang cung cấp.

Code List item Schema (4 items)

<script type='application/ld+json'>{
  "@context":"http://schema.org",
  "@type":"ItemList",
  "itemListElement":[
      {
      "@type":"ListItem",
      "position":1,
      "name": "Tên sản phẩm/dịch vụ 1",
      "image": "Url_ảnh_1",
      "url":"Link_dich_vu_1"
    },
    {
      "@type":"ListItem",
      "position":2,
      "name": "Tên_sản_phẩm/dịch_vụ_2",
      "image": "Ảnh_2",
      "url":"Link_toi_dich_vu_2"
    },
    {
      "@type":"ListItem",
      "position":3,
      "name": "Tên sản phẩm/dịch vụ 3",
      "image": "Anh_dich_vu_3",
      "url":"Link_dich_vu_3"
    },
    {
      "@type":"ListItem",
      "position":4,
      "name": "Tên_sản_phẩm/dịch vụ_4",
      "image": "Anh_dich_vu_4",
      "url":"Link_dich_vu_4"
    }
  ]
}
</script>
Mình đã tạo 1 trang "Giới thiệu" nội dung trên này có đề xuất các gói dịch vụ mà Website mình cung cấp và sau đó triển khai Itemlist tại trang đó luôn.

(Xem cách mình triển khai: tại đây)


Triển khai  List item Schema có tác dụng cho SEO không?

Giúp Google hiểu rõ các danh sách các dịch vụ và sản phẩm trên Website của bạn cung cấp là gì?
Từ đó Google sẽ ưu ái các trang này lên top. Tránh tình trạng SEO trang A mà trang B lại lên top, đó là phỏng đoán của mình về tác dụng của dữ liệu này.

Mặc định mình list ra 4 dịch vụ (4 items), bạn có thể nhân thêm ra các dịch vụ khác và chèn nó vào website của bạn nhé!
[/tintuc]