news

Nền kinh tế Việt Nam 2018 (8 tháng đầu năm và ước tính cả năm)

Nền kinh tế Việt Nam 2018 (8 tháng đầu năm và ước tính cả năm)

[tintuc]Trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội thông qua cho năm 2018, dự kiến có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch.Tuy mới thống kê 8 tháng đầu năm 2018 nhưng có thể ước đạt cả năm như sau:

Tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6,7%


 • Tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng khoảng 7,59%
 • Tăng trưởng khu vực dịch vụ tiếp tục ở mức 7,35%
 • Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản được phục hồi rõ nét, ước cả năm khoảng 3,3% 
 • Quy mô GDP theo giá hiện hành cả năm ước đạt khoảng 5.555 nghìn tỷ đồng (khoảng 240,5 tỷ USD). 
 • GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.540 USD/người, tăng 6,3%. (Khoảng 58.4 tr/người/năm)

Chỉ số giá tiêu dùng CPI (<4%)

 • 8 tháng đầu năm CPI bình quân được kiểm soát ở mức tăng 3,52% so với cùng kỳ năm 2017. 
 • Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng tăng 1,38% so với cùng kỳ. 
 • Ước cả năm tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng dưới 4%
P/s:
CPI được dùng để tính chỉ số lạm phát theo thời kỳ. Chẳng hạn, tính chỉ số lạm phát CPI năm 2011 so với năm 2010 theo công thức sau:
Chỉ số lạm phát 2018 = 100 x CPI năm 2018 - CPI năm 2017
CPI năm 2017

Xuất nhập khẩu (Xuất siêu 1 tỷ USD)

 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả năm đạt 475 tỷ USD, tăng 11% 
 • Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu cả năm ước đạt 237 tỷ USD, tăng 12,3%. 
 • Cả năm ước xuất siêu ước khoảng 1 tỷ USD, bằng 0,4% GDP, vượt mục tiêu Quốc hội giao nhập siêu dưới 3%.
P/s 1:
 • Kim ngạch xuất khẩu là lượng tiền thu (lụm tiền) về được dựa trên việc xuất khẩu một hay các loại hàng hóa
 • Kim ngạch nhập khẩu là tổng giá trị cho việc nhập khẩu một hay tất cả hàng hóa được nhập khẩu vào doanh nghiệp hay đất nước ta
P/s 2:
 • Xuất siêu 1 tỷ USD ước tính tình hình xuất khẩu cao hơn nhập khẩu 1 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

 • Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (theo giá hiện hành) thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 747,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1%. 
 • Cả năm ước đạt 1.890 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2017 và bằng 34% GDP, đạt mức cao mục tiêu Quốc hội giao (33-34%). 

Tình hình doanh nghiệp (8 tháng đầu năm 2018)


 • 8 tháng đầu năm nay, cả nước có 87.448 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 878,6 nghìn tỷ đồng (tăng 2,4% về số doanh nghiệp (cùng kỳ tăng 16,3%) và tăng 6,9% về số vốn đăng ký.)
 • Có 20.942 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
 • Ước cả năm, cả nước có khoảng 130 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 2,5% so với năm 2017.

Theo vneconomy và các nguồn thống kê chính thống khác của chính phủ
[/tintuc]
Kinh Tế Vĩ Mô Startup Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang