news

Vai trò của Truyền thông, Marketing, Bán hàng trong nhận thức khách hàng

Vai trò của Truyền thông, Marketing, Bán hàng trong nhận thức khách hàng

Trước đây mình từng chia sẻ vai trò của từng vị trí trong bộ máy Marketing, Bán hàng, PR thì nay chúng ta có mô hình rõ ràng hơn và ảnh hưởng lẫn nhau trong hành vi của khách hàng. 

Từ khi Chưa có nhu cầu → Mua hàng ⟺ Chia sẻ.

Vai trò của Truyền thông, Marketing, Bán hàng trong nhận thức khách hàng

Tâm lí khách hàng trong hành vi mua hàng: 

Chưa có nhu cầu → Có nhu cầu → Tìm kiếm thông tin về sản phẩm/dịch vụ → Lựa chọn → Ra quyết định mua hàng → Chia sẻ cho người khác (hoặc tái mua hàng)

Bộ phận truyền thông:

Gợi ý lên nhu cầu khi khách hàng chưa có nhu cầu. Trong nhiều chiến lược truyền thông họ thường PR thương hiệu hoặc tên người đại diện công ty/thương hiệu.

Bộ phận Marketing:

  • Cho khách hàng tiếp cận thông tin sản phẩm/Dịch vụ trên nhiều kênh
  • Xây dựng sự tin tưởng vào sản phẩm - cty - người bán hàng/làm dịch vụ

Bộ phận bán hàng:

Xây dựng niềm tin vào người bán hàng, cách chính sách để khách hàng ra quyết định mua hàng!

↪ Ngoài việc làm marketing và bán hàng nếu bạn còn làm việc với khâu sản phẩm. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng về sản phẩm của mình đang kinh doanh nhìn ra thị trường thực thế sau đó thực hiện các Chiến lược Truyền thông  Chiến Lược Marketing  Chiến lược bán hàng khác!

Chia sẻ một số chiến lược Marketing Online, Chiến lược bán hàng

Một số chiến lược Marketing (Áp dụng cho Marketing Online)
Một số chiến lược Bán hàng

>>> Ngoài ra chiến lược truyền thông cũng rất quan trọng bạn hãy nghiên cứu chiến lược truyền thông của một số nhãn hàng lớn là ok!

Chúc bạn thành công!
Chiến Lược Marketing Kiến Thức Kinh Doanh Tin tức

Nhận xét

Đăng nhận xét

Lên đầu trang