TOILAQUANTRI.COM

Phần mềm hỗ trợ cài đặt Template TinhDauOnline Premium

1. Phần mềm Teamview (Kết nối máy tính từ xa) → Tải về 2. Notepad++ (hỗ trợ chỉnh sử code) → Tải về 3. Phần mềm Winrar bản mới nhất từ...

TOILAQUANTRI.COM

Tổng hợp CSS hữu ích cho Blogspot mà mọi Web đều cần

Đây là những CSS hữu ích để chèn vào trong Website/Blogspot mà bất kì website nào cũng có thể áp dụng. Các đoạn CSS này bạn có thể chèn tron...

TOILAQUANTRI.COM

Tiện ích nhận xét mới, Bài viết mới, Bài viết theo nhãn cho Blogger

Bài này chủ yếu là chia sẻ lại một số code thường hay sử dụng ở cột Sidebar vì hầu như bây giờ các thủ thuật về Blogger đã lỗi thời rất khó ...

TOILAQUANTRI.COM

Cách triển khai Schema vào từng trang trong Website

Đây là những lưu ý cho bạn khi triển khai Schema cho Website vào các trang như thế nào để có thể áp dụng cho chính xác. Chọn xem ảnh tron...

TOILAQUANTRI.COM

Tạo Password cho bài viết bất kì trong Blogger/blogspot

Vì nhiều lí do bạn muốn hạn chế người dùng xem 1 bài viết nào đó và chỉ cho phép người dùng có passwords mới xem được, thì ta sẽ cài đặt pas...

TOILAQUANTRI.COM

Giới thiệu giao diện Mỹ Phẩm Thanh Thanh v1.01

Giao diện được hoàn thành vào từ tháng 7/2018 tuy nhiên do bận nên mình cho giới thiệu và làm hướng dẫn để giới thiệu được. Sau khi ra mắt...