Hiển thị các bài đăng có nhãn Điểm Chất Lượng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Điểm Chất Lượng. Hiển thị tất cả bài đăng

05/12/2016

Tối ưu điểm chất lượng Google Adwords lên 10/10

Tối ưu điểm chất lượng Google Adwords lên 10/10

Xét về góc độ kỹ thuật điểm chất lượng phản ảnh tổng quan mức độ hiệu quả của một chiến dịch Google Adwords mang lại. Là một nhà triển khai dịch vụ Adwords cho khách hàng tôi có một số kinh nghiệm để các bạn tối ưu chiến dịch Adwords của mình.

Tối ưu điểm chất lượng Google Adwords
Tối ưu điểm chất lượng Google Adwords

24/06/2016

Tối ưu điểm chất lượng Quảng Cáo Google Adwords

Tối ưu điểm chất lượng Quảng Cáo Google Adwords

Điểm chất lượng là một trong 3 yếu tố có thể cải thiện thứ hạng của quảng cáo Google Adwords và nó có liên quan trực tiếp bởi người dùng.
Tỷ lệ chuyển hay gọi tỉ lệ ra đơn hàng có liên quan trực tiếp đến chỉ số Điểm chất lượng.

Tối ưu điểm chất lượng Quảng Cáo Google Adwords
Tối ưu điểm chất lượng Quảng Cáo Google Adwords