Hiển thị các bài đăng có nhãn An Ninh Mạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn An Ninh Mạng. Hiển thị tất cả bài đăng

14/06/2018

Chuyên gia An Ninh Mạng phân tích khuyết điểm luật "An Ninh Mạng" của Việt Nam

“Kính thưa Quốc Hội,
Tôi là Dương Ngọc Thái, kỹ sư an ninh mạng đang làm việc ở Mỹ. Tôi năm nay 34 tuổi, bắt đầu học và làm an ninh mạng từ năm 18 tuổi. Năm 20 tuổi tôi đã là Trưởng phòng An Ninh Mạng của một Ngân hàng ở Việt Nam. Năm 2011, tôi rời Việt Nam sang Silicon Valley làm việc. Tôi là một chuyên gia nghiên cứu về an ninh phần mềm. Các phát hiện của tôi có ảnh hưởng sâu rộng đến sự an toàn của Internet, được trích dẫn trong nhiều bài báo khoa học, được đưa vào giảng dạy ở các đại học danh tiếng và đăng tải trên các tờ báo lớn trên thế giới. Tôi giới thiệu dài dòng như vầy với hi vọng Quốc Hội hiểu rằng tôi là một kỹ sư an ninh mạng có kinh nghiệm thực tế và được thế giới biết đến.