TOILAQUANTRI.COM

Chuyên gia An Ninh Mạng phân tích khuyết điểm luật "An Ninh Mạng" của Việt Nam

“Kính thưa Quốc Hội, Tôi là Dương Ngọc Thái, kỹ sư an ninh mạng đang làm việc ở Mỹ. Tôi năm nay 34 tuổi, bắt đầu học và làm an ninh mạng t...