Hiển thị các bài đăng có nhãn Microformats. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Microformats. Hiển thị tất cả bài đăng

07/07/2018

Hướng dẫn triển khai cấu trúc dữ liệu Microformats cho website

Hướng dẫn triển khai cấu trúc dữ liệu Microformats cho website

Vào năm 2015 một số anh/em (AE) SEOer có về Microformats là gì? mà SEOQuake đề xuất và hầu hết 99% website đều bị đánh dấu đỏ vì chưa được tối ưu.

Nhiều AE còn trích dẫn cả VNexpress, Dân trí website lớn như vậy mà còn không chuẩn và bảo là "Quan tâm làm gì không quan trọng đâu!!".

Hướng dẫn triển khai cấu trúc dữ liệu Microformats cho website
Hướng dẫn triển khai cấu trúc dữ liệu Microformats cho website