TOILAQUANTRI.COM (0 bình luận)

Tối ưu Trùng Lặp Nội Dung - Seo Audit #3 Chia sẻ 6/11/2018

Tối ưu Trùng Lặp Nội Dung - Seo Audit #3

Trùng lặp nội dung là hiện tượng Google Index nhiều trang trên một Website có nội dung giống nhau hoặc trùng phần lớn nội dung. Qua tìm hi...

TOILAQUANTRI.COM (0 bình luận)

Seo Backlink hay Seo Content cái nào là quan trọng nhất! Chia sẻ 6/05/2018

Seo Backlink hay Seo Content cái nào là quan trọng nhất!

Backlink và content luôn luôn là cần thiết trong SEO. Tuy nhiên khi nào thì SEO bằng Backlink là chính? Khi nào thì SEO bằng Content là chí...

TOILAQUANTRI.COM (0 bình luận)

Giải pháp gỡ liên kết gãy (Seo Audit #2) Chia sẻ 6/01/2018

Giải pháp gỡ liên kết gãy (Seo Audit #2)

Xóa liên gãy là bước thứ 2 trong quy trình SEO Audit . Liên kết gãy ở đây là những link không tồn tại bao gồm link trỏ sang website khác ho...

TOILAQUANTRI.COM (1 bình luận)

Sự thật về tối ưu Google Pagespeed Insights Chia sẻ 5/31/2018

Sự thật về tối ưu Google Pagespeed Insights

Google Pagespeed hay Google Pagespeed Insights là một công cụ kiểm tra tốc độ tải trang website chính chủ của Google. Tuy nhiên cách Googl...

TOILAQUANTRI.COM (1 bình luận)

Gợi ý thực hiện SEO Audit Website qua 7 bước (+2) Chia sẻ 5/30/2018

Gợi ý thực hiện SEO Audit Website qua 7 bước (+2)

SEO Audit Website là một hình thức SEO kiểm soát tổng thể phương pháp SEO đang áp dụng trên Website của bạn. Đối với những Website lâu năm ...

TOILAQUANTRI.COM (0 bình luận)

Xử lý trùng nội dung phân trang bằng Tham số URL Chia sẻ 5/29/2018

Xử lý trùng nội dung phân trang bằng Tham số URL

Giả sử mình có 29 bài viết thuộc Label/Catelogy về " Kinh Nghiệm SEO ". Lúc đó mình phân mỗi trang hiển thị 10 bài viết. Cấu tr...

TOILAQUANTRI.COM (0 bình luận)

Tỉ lệ vàng Anchor Text trong SEO (Đa dạng hóa Anchor Text) Chia sẻ 11/22/2017

Tỉ lệ vàng Anchor Text trong SEO (Đa dạng hóa Anchor Text)

Ngày nay khi làm SEO web các SEOer chuyên nghiệp quan tâm đến tỉ lệ Anchor Text vì họ ngày càng quan tâm đến các thuật toán Google. Khi mà ...