Huỳnh Phụng Blogger
Ngày nay khi làm SEO web các SEOer chuyên nghiệp quan tâm đến tỉ lệ Anchor Text vì họ ngày càng quan tâm đến các thuật toán Google. Khi mà ...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
SEO OFFPAGE là hoạt động tối ưu công cụ tìm kiếm nằm bên ngoài website chính (web đang SEO) nó bao gồm 1 số hoạt động như sau: Những v...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Đi backlink trên diễn đàn là nhu cầu của bất kì SEOer nào cũng có. Cuối năm 2014 khi mà các SEOer truyền tai nhau trên về cách đi backlink ...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác