TOILAQUANTRI.COM (0 bình luận)

Nên xây dựng cấu trúc link SILO không? Vì sao TGDĐ bỏ cấu trúc SILO Chia sẻ 11/22/2017

Nên xây dựng cấu trúc link SILO không? Vì sao TGDĐ bỏ cấu trúc SILO

Cấu trúc SILO là mô hình phân cấp cấu trúc link và đi link từ đó tạo ra 1 mô hình liên kết trong quá trình xây dựng nội dung. Có thể suy ngh...

TOILAQUANTRI.COM (2 bình luận)

Tổng hợp kiến thức về SEO trên trang Toilaquantri.com Chia sẻ 12/22/2016

Tổng hợp kiến thức về SEO trên trang Toilaquantri.com

SEO chủ yếu gồm 2 bộ phận là SEO Onpage và SEO Offpage SEO gồm 4 yếu tố chính bao gồm: Content, Link, Traffic, Cấu trúc website Tổng hợp...