Nội Dung Tiểu Luận Môn Quản Trị Tài Chính Iuh - thầy Nguyễn Tấn Minh

- [tintuc]


1.     QUY ĐỊNH CHUNG

• Đề án môn học được thực hiện theo nhóm tối đa 10 sinh viên.
• Danh sách nhóm và tên công ty mà nhóm chọn làm tiểu luận lập trên 1 trang giấy A4 và nộp cho giảng viên vào tuần thứ 2 của môn học.
• Nhóm tiểu luận phải trình bày tiểu luận trước lớp bắt đầu từ tuần thứ 4 trở đi, thời gian thuyết trình từ 10 đến 15 phút cho mỗi nhóm. Nhóm nào trình bày sớm sẽ có điểm +.
• Trong buổi thuyết trình các thành viên trong nhóm ngồi thành nhóm, sau khi kết thúc thuyết trình mỗi một nhóm các nhóm còn lại cử đại diện nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm vừa thuyết trình. Sinh viên có câu hỏi riêng hay, nhận xét đánh giá trung thực về thuyết trình của nhóm khác sẽ có điểm +.
• Để buổi thuyết trình của nhóm thành công các nhóm tự lập kịch bản sao cho phù hợp với đề án của mình và hấp dẫn người nghe.
• Bài tiểu luận các nhóm thực hiện trên giấy A4 (tối đa 40 trang) để nộp cho giảng viên trong tiểu luận có danh sách nhóm đánh theo vần (từ A đến Z )

2.     ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCH

Đối tượng trong phân tích tài chính doanh nghiệp gồm các báo cáo tài chính sau:
• Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
• Bảng cân đối kế toán
• Bảng lưu chuyển tiền tệ
• Thuyết minh báo cáo tài chính

3.     NỘI DUNG (4 CHƯƠNG)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY A
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
1.1.1.     Các giai đoạn hình thành và phát triển của công ty
1.1.2.     Định hướng phát triển công ty trong tương lai
1.2. Tình hình hoạt động chung của công ty
1.2.1.     Giới thiệu ngành nghề hoạt động 
1.2.2.     Các sản phẩm 
1.3. Cơ cấu tổ chức
1.3.1.     Sơ đồ tổ chức
1.3.2.     Nhiệm vụ các phòng ban
1.3.3.     Phòng tài chính trong công ty
1.4. Nêu vị trí, chức năng và vai trò tài chính trong công ty 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
2.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tình hình tài chính
2.1.1.   Khái niệm phân tích báo cáo tài chính
2.1.2.   Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính
2.1.3.   Mục tiêu phân tích
2.1.4.   Nhiệm vụ và nội dung phân tích
2.1.4.1   Nhiệm vụ phân tích
2.1.4.2   Nội dung phân tích
2.1.5. Phương pháp phân tích
2.1.5.1.   Phân tích theo chiều ngang
2.1.5.2.   Phân tích theo chiều dọc
2.1.5.3.   Phân tích theo sơ đồ dupont
2.2. Giới thiệu tài liệu phân tích
2.2.1 Bảng cân đối kế toán
2.2.1.1   Khái niệm 
2.2.1.2   Thành phần của bảng cân đối kế toán
2.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2.1.   Khái niệm 
2.2.2.2.   Thành phần 
2.2.3. Bảng lưu chuyển tiền tệ
2.2.3.1   Khái niệm 
2.2.3.2   Thành phần
2.2.4. Giới thiệu thuyết minh báo cáo tài chính
2.2.4.1. Khái niệm 
2.2.4.2 Thành phần
2.3. Tỷ số tài chính
2.3.1.   Nhóm chỉ số khả năng sinh lời.
2.3.2.   Nhóm chỉ số đánh giá khả năng thanh khoản
2.3.3.   Nhóm chỉ số khả năng quản lý tài sản
3.3.4. Nhóm chỉ số cổ phiếu
2.4. Phân tích sơ đồ Dupont
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3:  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY A
3.1.  Phân tích bảng cân đối kế toán
3.1.1.   Phân tích tài sản  (NGOC ANH)
3.1.1.1.   Đánh giá tăng trưởng qua các năm
Bảng số liệu 
Chỉ tiêu
Năm 1
Năm 2
(%) tăng trưởng
TSNHTSDHTổng TSĐồ thị (dạng Column trong Excel)
Nhận xét
3.1.1.2.   Đánh giá cơ cấu tài sản mỗi năm
Chỉ tiêu
Năm 1
Năm 2
TSNH
%
%
TSDH
%
%
Đồ thị (dạng Pie trong Excel)
Nhận xét
3.1.2.   Phân tích nguồn vốn 
3.1.2.1.   Đánh giá tăng trưởng qua các năm (THUY QUY)
Bảng số liệu 
Chỉ tiêu
Năm 1
Năm 2
(%) tăng trưởng
NPTCSHTổng NVĐồ thị (dạng Column trong Excel)
Nhận xét
3.1.2.2.   Đánh giá cơ cấu nguồn vốn mỗi năm (SI NGHIA)
Chỉ tiêu
Năm 1
Năm 2
NPT
%
%
CSH
%
%
Đồ thị (dạng Pie trong Excel)
Nhận xét
3.2.  Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (KIM QUY)
Chỉ tiêu
Năm 1
Năm 2
(%) tăng trưởng
Doanh thuChi phíLợi nhuậnĐồ thị (dạng Column trong Excel)
Nhận xét
3.3.  Phân tích các chỉ số tài chính (chọn các tỷ số tiêu biểu trong các nhóm sau)
3.3.1.   Phân tích nhóm chỉ số khả năng sinh lời (MINH TRANG)
3.3.2.   Phân tích nhóm chỉ số khả năng thanh khoản (MINH TRANG)
3.3.3.   Phân tích nhóm chỉ số khả năng quản lý tài sản (LAN TRAM)
3.3.4.   Phân tích nhóm chỉ số cổ phiếu (LAN TRAM)
3.4.  Phân tích sơ đồ Dupont (ANH HUY + TIEN DAT) 
Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH CÔNG TY.
4.1.      Cơ sở khoa học của các giải pháp
4.1.1.     Cơ sở lý thuyết
4.1.2.     Cơ sở thực tiễn từ phân tích
4.2.           Các giải pháp 
4.3.           Các kiến nghị
4.3.1.     Các kiến nghị chung
4.3.2.     Kiến nghị với Ban giám đốc công ty
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
=======================================================================
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN TẤN MINH
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
STT HỌ TÊN
1 HỒ THỊ NGỌC ANH (0167333925)
2 TRƯƠNG ĐĂNG TIẾN ĐẠT (01284872924)
3 HUỲNH QUANG HUY
4 DANH XI NGHĨA (01668765 017)
5 HUỲNH HẢI PHỤNG(01699226920)
6 VÕ THỊ KIM QUÝ (01676457095)
7 NGUYỄN NGỌC LAN TRÂM (0933621021)
8 PHẠM HÀ MINH TRANG(0987193900)
9 NGUYỄN THỊ THÚY QUY (01669778840)

BÀI MẪU CTY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 2010-2012
[/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2