Những đề tài khoa học kinh tế cần nghiên cứu khi còn là sinh viên

- [tintuc]
Những đề tài khoa học kinh tế cần nghiên cứu khi còn là sinh viên
Nghiên cứu khoa học trong sinh viên
Hiện nay có rất nhiều đề tài cần nghiên cứu thực tiễn và nên áp dụng để pháp triển cho nền kinh tế việt nam. Hầu như khi còn là sinh viên các bạn chỉ nghiên cứu ở mặt chung nhất tổng thể nhất mà chưa có điều kiện tiếp cận sâu để phát triển nghề nghiệp tương lai.
Hơn thế nữa, hầu như các bạn nghiên cứu cho vui và sau khi nghiên cứu cũng không rút ra được gì mà toàn đưa vào cái tổng quát mà bất kì người học nào cũng làm được
Bài viết này chỉ giới thiệu các bạn là một sinh viên kinh tế bạn cần phải nghiên cứu những gì khi còn ngồi ghế nhà trường để gắn liền cuộc sống và kinh tế vì bạn là những người làm kinh tế trong tương lai

Khối ngành Kinh Tế nói chung

 1. sử dụng Marketing của các doanh nghiệp Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.
 2. sử dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.
 3. Sử dụng mô hình SWOT dự báo môi trường kinh doanh của Việt Nam và các giải pháp Marketing phù hợp.
 4. Marketing phá cách ở Việt Nam – Lý thuyết và thực tiễn.
 5. Quan hệ công chúng (PR) của một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 6. Tổ chức hoạt động Marketing tại một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 7. Thương hiệu – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam trong cạnh tranh hội nhập.
 8. Sử dụng Marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty…
 9. Giải pháp hoàn thiện chương trình quảng cáo, khuyến mại của công ty…
 10. Xu hướng Marketing ở Việt Nam.
 11. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
 12. Siêu thị ở Hà Nội – Thực trạng và giải pháp.
 13. Những giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty…
 14. Sử dụng Marketing trong xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp…
 15. Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.
 16. Chiến lược khai thác thị trường ngách - Thực trạng và giải pháp.
 17. Giải pháp Marketng nhằm phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam.
 18. Hoạt động Marketing toàn cầu – Giải pháp hữu hiệu để các doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập thị trường thế giới.
 19. Bán hàng đa cấp – Kênh phân phối mới tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.
 20. Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới tại công ty…
 21. Đổi mới dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty…     để phát huy lợi thế cạnh tranh.
 22. Thực trạng hoạt động quảng cáo tại Việt Nam.
 23. Thực trạng hoạt động PR tại Việt Nam.
 24. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi sử dụng các dịch vụ Ngân hàng của khách hàng cá nhân.
 25. Chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 26. Chiến lược giá của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 27. Chiến lược quảng cáo của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 28. Chiến lược PR của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 29. Chiến lược xúc tiến của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 30. Chiến lược phân phối của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 31. Kinh nghiệm hoạt động Marketing của doanh nghiệp trên thế giới. Bài học đối với doanh nghiệp Việt Nam.
 32. Xu hướng tiêu dùng thế kỉ 21
 33. Thực trạng quảng cáo trên mạng
 34.  Thực trạng quảng cáo trên truyền hình
 35.  Thực trạng quảng cáo trên báo
 36.  Thực trạng quảng cáo trên tạp chí
 37. Thực trạng quảng cáo trên các phương tiện giao thông
 38.  Các phương tiện quảng cáo hiện đại
 39. Phong cách lãnh đạo……
 40.  Tâm lí người lao động tại…..
 41.  Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại……
 42. Hoàn thiện hoạt động bán lẻ tại …..
 43. Hoàn thiện chính sách MKT tại …..
 44.  Giải pháp MKT nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại….
 45. Giải pháp MKT đẩy mạnh hàng xuất khẩu sang thị trường…..của công ty……
 46. Chiến lược MKT với việc mở rộng thị trường của công ty……..
 47. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty…..
 48. Hoạt động quảng cáo đối với công ty…..trong nền kinh tế thị trường.
 49. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo tại ……
 50. Hoàn thiện mối quan hệ khách hàng tại ……
 51. Xây dựng và phát triển thương hiệu tại….
 52. Bầu không khí tâm lý trong tập thể lao động
 53. Mâu thuẫn trong tập thể lao động
 54. Dư luận xã hội
 55. Những phẩm chất tâm lý cần thiết của nhà quản lý trong nền kinh tế thị trường.
 56. Quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định quản lý
 57. Những phẩm chất tâm lý cần thiết đối với người bán hàng.
 58. Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng.
 59. Đặc điểm tâm lý người mua hàng
 60. Động cơ mua hàng
 61. Vấn đề giá cả hàng hóa với tâm lý người tiêu dùng.
 62. Vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 63. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhà nước.
 64. Các yêu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 65. Nghiên cứu xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp.
 66. Vấn đề đạo đức kinh doanh
 67. Ảnh hưởng của các chuẩn mực đạo đức kinh doanh đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 68. Nghiên cứu văn hóa doanh nhân.
 69. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nhân tới việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 70. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá văn hóa doanh nhân trong nền kinh tế thị trường.
 71. Sự phát triển của văn hóa Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 72. Phương hướng phát triển & một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Cty …
 73. Hoạt động hội chợ thương mại tại Trung tâm hội chợ thuộc Cty Quảng Cáo & hội chợ thương mại (VINEXAD)
 74. Hoạt động quảng cáo đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
 75. Giải pháp Marketing hướng tới các mối quan hệ trong kinh doanh của Cty
 76.  Hoàn thiện hoạt động chào hàng & xúc tiến bán hàng tại Cty A
 77. Tiến trình đàm phán gia nhập WTO của VN - Thực trạng & triển vọng
 78. Văn hóa Mỹ & quá trình thâm nhập của (một nhãn hiệu/cty) vào thị trường Mỹ
 79. Môi trường văn hóa Mỹ & những điều cần lưu ý khi tiếp cận với các doanh nhân Mỹ
 80. Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ quảng cáo của Cty A
 81. Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại Cty A.
 82. Nghiên cứu các yếu tố cơ bản về thị trường A tại Việt Nam
 83. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Cty A
 84. Một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Cty A
 85. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì & mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty A.
 86. Xây dựng & quản trị hệ thống kênh tiêu thụ ở Cty A
 87. Chiến lược về nhãn hiệu của Cty A
 88. Ứng dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Cty A
 89. Xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình quảng cáo , khuyến mãi cho Cty A
 90.  Ảnh hưởng của cạnh tranh đến hoạt động Marketing sản phẩm X ở Cty A
 91. Ứng dụng chính sách Marketing –Mix nhằm mở rộng thị trường của Cty A
 92. Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại tại Cty A
 93. Nét “thống nhất trong đa dạng” của văn hóa truyền thống Đông Nam Á/Việt Nam.
 94. Nghiên cứu các thành phần tạo nên giá trị của nhãn hiệu sản phẩm tại thị trường VN.
 95. Nhu cầu, sự thỏa mãn của sinh viên và sự cam kết đối với nhà trường.
 96. Vai trò của cạnh tranh cá nhân đối với xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế của người Việt nam.
 97. Năng lực động và doanh nghiệp VN khi gia nhập WTO
 98. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc của sinh viên mới ra trường.
 99. Hoạch định tương tai của sinh viên hiện nay.
 100. Thương hiệu cá nhân
 101. Giao tiếp học đường hiện nay. Những vấn đề cần suy nghĩ.
 102. Kỹ năng viết báo cáo thực tập.
 103. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm……. tại công ty…….
 104. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm  của doanh nghiệp……
 105. Các giải pháp nhằm  nâng cao hoạt động của hệ thống xúc tiến hỗn hợp của công ty….
 106. Ứng dụng marketing mix mở rộng thị trường (chè, cà phê…..) của công ty 
 107. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở công ty
 108. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing ở doanh nghiệp….
 109. Hoàn thiện chính sách giá nhằm thu hút khách đến……
 110. Các giải pháp nhằm  nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại công ty…
 111. Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại công ty……
 112. Đẩy mạnh công tác bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở công ty…
 113. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong hoạt động phân phối tại công ty…..
 114. Hoạt động marketing của các doanh nghiệp Việt Nam  – thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu
 115. Sự bành trướng kênh phân phối hiện đại thách thức hay cơ hội
 116. Bảo chứng thương hiệu (Endorsement)
 117. Khám phá thói quen mua sắm của mỗi vùng miền ở Việt Nam
 118. Online marketing (marketing trực tuyến) – chìa khoá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
 119. Thời của các giao dịch mua bán và sáp nhập (M & A) “nội địa”
 120. Marketing theo vùng miền
 121. Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng
 122. Những biện pháp marketing nhằm chinh phục trái tim giới trẻ
 123. Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng năm  2010….
 124. Vai trò của Văn hóa trong việc xây dựng chiến lược marketing quốc tế. 
 125. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing quốc tế. 
 126. Vấn đề truyền thông trong Marketing quốc tế (Chọn một công ty và phân tích)
 127. Giải pháp nào cho các doanh nghiệp Việt Nam (dầy dép/ thủy sản) tránh khỏi tình trạng bị áp thuế chống bán phá giá khi thâm nhập vào các thị trường nước ngoài như Châu Âu, Mỹ...
 128. Chiến lược marketing sản phẩm của công ty Piagio Việt Nam.
 129. Cấu trúc thị trường và sự khác biệt về giá. Phân tích công ty KFC.
 130. Tâm lý tiêu dùng và quyết định lựa chọn kênh phân phối, Phân tích công ty KFC.
 131. Giao tiếp trong cung ứng dịch vụ - Những tư duy hướng về khách hàng.
 132. Phát triển mối quan hệ với khách hàng
 133. Thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp tại Việt Nam (trên thế giới).
 134. Mua hàng trực tuyến - xu hướng tiêu dùng hiện đại.
 135. Kĩ năng thích ứng của sinh viên mới ra trường với môi trường làm việc mới - thực trạng và giải pháp.
 136. Marketing quan hệ - xu hướng marketing hiện đại.
 137. Nghiên cứu hành vi sử dụng các dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân.
 138. Sử dụng mô hình SWOT dự báo môi trường kinh doanh của Việt Nam và các giải pháp Marketing phù hợp.
 139. Xác định thị trường mục tiêu - Lý thuyết và thực tiễn.
 140. Quan hệ công chúng (PR) của một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 141. Tổ chức hoạt động Marketing tại một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 142. Xu hướng Marketing ở Việt Nam.
 143. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ.
 144. Những phẩm chất cần thiết đối với người bán hàng.
 145. Vấn đề giá cả hàng hóa với tâm lý người tiêu dùng.
 146. Hoạt động quảng cáo đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
 147. Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng sản phẩm thương hiệu quốc tế của người Việt nam

      CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 1. Sử dụng các phuơng pháp dự báo nhu cầu sản phẩm của doanh nghiệp
 2. Hoàn thiện Công tác xây dựng kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp
 3. Hoàn thiện Công tác hoạch định tổng hợp
 4. Hoàn thiện Công tác quản lí vật tư của doanh nghiệp
 5. Hoàn thiện Công tác quản lí nguyên vật liệu của doanh nghiệp
 6. Hoàn thiện Công tác quản lí hàng tồn kho của doanh nghiệp
 7. Hoàn thiện Công tác quản lí hàng dự trữ của doanh nghiệp
 8. Hoàn thiện công tác quản lí công suất trong doanh nghiệp
 9. Hoàn thiện công tác định vị doanh nghiệp
 10. Đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp
 11. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp.
 12. Ảnh hưởng của văn hóa dân tộc trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 13. Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh theo quan điểm của Edgar H. Schein
 14. Vấn đề quản lý‎ sự thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp
 15. Nghiên cứu Văn hóa trong hoạt động quảng cáo
 16. Văn hóa trong quá trình xây dựng Thương hiệu
 17. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
 18. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động
 19. Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại DN…
 20. Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp
 21. Ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý xã hội đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
 22. Giải pháp xây dựng bầu không khí tâm lý trong tập thể lao động tại doanh nghiệp…
 23. Tìm hiểu tâm lý khách hàng trước khi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mới.
 24. Tìm hiểu mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
 25. Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp – thực trạng và giải pháp
 26. Các phẩm chất đạo đức của người bán hàng
 27. Đặc điểm Tâm lý người lao động Việt Nam hiện nay
 28.  Bồi dưỡng phẩm chất tâm lý của nhà quản lý trong nền kinh tế cạnh tranh
 29. Xây dựng/ Hoàn thiện hệ thống thông tin trong tổ chức
 30. Công tác lập kế hoạch trong tổ chức
 31. Hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp
 32. Phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
 33. Một số giải pháp, hoàn thiện, nâng cao chất lượng của các loại hình doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001/2008, HACCP, ISO 14000...                       
 34. Đánh giá/ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam
 35. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
 36. Hoạt động hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
 37. Hoàn hiện bộ máy quản trị của doanh nghiệp
 38. Ứng dụng mô hình  năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter phân tích thực trạng cạnh tranh của doanh nghiệp
 39. Ứng dụng ma trận SWOT hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 40.  Định hướng phát triển cho doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh
 41.  Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp
 42. Sử dụng mô hình 6M để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 43. Xác định và bồi dưỡng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
 44. Xác định chuỗi giá trị tại các doanh nghiệp hiện nay
 45. Hoàn thiện công tác phân tích công việc trong doanh nghiệp
 46. Hoàn thiện công tác đào tạo/phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 47. Hoàn thiện công tác tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp
 48. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp
 49. Hoàn thiện việc quản lý các quan hệ lao động trong doanh nghiệp
 50. Hoàn thiện công tác tạo động lực trong doanh nghiệp

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN, CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (Bộ môn Quản trị Marketing)

 1. Sử dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… trong hội nhập kinh tế quốc tế.
 2. Hoàn thiện các công cụ của chiến lược Marketing tại doanh nghiệp...
 3. Chính sách sản phẩm mới – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty…          trong cạnh tranh và hội nhập.
 4. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty…
 5. Chiến lược sản phẩm của công ty…  - Thực trạng và giải pháp.
 6. Chiến lược giá của công ty…   - Thực trạng và giải pháp.
 7. Hoàn thiện và phát triển hệ thống phân phối hiện đại tại công ty…
 8. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo tại…
 9. Thương hiệu – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp … trong cạnh tranh hội nhập.
 10. Sử dụng Marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty…
 11. Giải pháp hoàn thiện chương trình quảng cáo, khuyến mại của công ty…
 12. Giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty…
 13. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Siêu thị … ở Hà Nội
 14. Những giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty…
 15. Sử dụng Marketing trong xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp…
 16. Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp…- Thực trạng và giải pháp.
 17. Hoạt động Marketing của công ty… - Thực trạng và giải pháp.
 18. Xây dựng thương hiệu tại công ty… - Nền tảng để phát triển doanh nghiệp.
 19. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch Marketing tại công ty…
 20. Vận dụng Marketing quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và phát triển mặt hàng…        tại thị trường EU của công ty…
 21. PR – Công cụ để công ty…     xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
 22. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại……
 23. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty…Thực trạng và giải pháp
 24. Hoàn thiện hoạt động bán lẻ tại …..
 25. Hoàn thiện chính sách MKT tại …..
 26.  Giải pháp MKT nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại….
 27. Giải pháp MKT đẩy mạnh hàng xuất khẩu sang thị trường…..của công ty……
 28. Hoàn thiện chính sách MKT quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu sp….. tại công ty…..
 29. Chiến lược MKT với việc mở rộng thị trường của công ty……..
 30. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty…..
 31. Hoạt động quảng cáo đối với công ty…..trong nền kinh tế thị trường.
 32. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo tại ……
 33. Hoàn thiện mối quan hệ khách hàng tại ……
 34. Xây dựng và phát triển thương hiệu tại….
 35. Quá trình ra quyết định và thực hiện chiến lược Marketing của công ty…
 36. Phương hướng phát triển & một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Cty …
 37. Khách hàng & biện pháp thu hút khách hàng ở Cty A
 38. Hoạt động hội chợ thương mại tại Trung tâm hội chợ thuộc Cty Quảng Cáo & hội chợ thương mại (VINEXAD)
 39. Giải pháp Marketing hướng tới các mối quan hệ trong kinh doanh của Cty
 40. Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ quảng cáo của Cty A
 41. Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại Cty A.
 42. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Cty A
 43. Một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Cty A
 44. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì & mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty A.
 45. Xây dựng & quản trị hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm tại Cty A
 46. Ứng dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Cty A
 47. Giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình quảng cáo , khuyến mãi cho Cty A
 48. Ứng dụng chính sách Marketing –Mix nhằm mở rộng thị trường của Cty A
 49. Nghiên cứu các thành phần tạo nên giá trị của thương hiệu sản phẩm tại thị trường VN của công ty...
 50. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm……. tại công ty…….
 51. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm  của doanh nghiệp……
 52. Các giải pháp nhằm nâng cao họat động xúc tiến hỗn hợp của công ty….
 53. Ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường của công ty 
 54. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại công ty
 55. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing tại doanh nghiệp….
 56. Hoàn thiện chính sách giá nhằm thu hút khách hàng……
 57. Các giải pháp nhằm  nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại công ty…
 58. Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại công ty……
 59. Đẩy mạnh công tác bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ tại công ty…
 60. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong hoạt động phân phối tại công ty…..
 61. Nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng hàng hoá tại công ty…..
 62. Giải pháp marketing cho các sản phẩm mới của...
 63. Giải pháp xây dựng lòng trung thành của khách hàng...
 64. Quản trị hoạt động xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty….
 65. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu sản phẩm… sang thị trường…
 66. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng tại công ty….
 67.  Phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng (sản phẩm) của công ty….vào thị trường…..
 68.  Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty….
 69. Một số giải pháp nâng cao khả năng quản trị logistics tại công ty….
 70. Giải pháp xây dựng chính sách giá hiệu quả cho các sản phẩm xuất khẩu Việt Nam.
 71. Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
 72. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của một công ty quốc tế trên thị trường Việt Nam.
 73. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động liên doanh giữa Việt nam và đối tác nước ngoài.
 74. Giải pháp dành lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt nam (may mặc, tiêu dùng…) so với đối thủ nước ngoài trên thị trường nội địa.
 75. Quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty A
 76. Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành Z hoặc công ty X
 77. Nâng cao và hoàn thiện các hoạt động hậu mãi của doanh nghiệp …
 78. Thực trạng và giải pháp hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp …
 79. Xây dựng và quản lý hệ thống chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp …

Nguồn tham khảo từ trang web http://biz.hvnh.edu.vn/
[/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2