Tìm hiểu QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Mục đích của bài viết này là chia sẻ quy chế Giáo dục - Đạo tào của nhà nước dành cho cấp bậc ĐH và CD chính quy giúp bạn có cái nhìn tổng quan chính thống về cấp bậc đào tạo của mình

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
CHƯƠNG III   KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN
CHƯƠNG IV   THI TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
CHƯƠNG V XỬ LÝ VI PHẠM

   

BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Minh Hiển
--------------------------------------------------------------------------------

    Hãy cùng tham gia bình luận về bài viết này nhé!