news

22 Bài Giảng Luyện Thi Đại Học Môn Toán

22 Bài Giảng Luyện Thi Đại Học Môn Toán

Chuyên đề này được soạn cho kì thi đại học 2010 tuy có hơi cũ nhưng kiến thức vẫn vậy chia làm 22 chuyên đề. Sẽ giúp cho các bạn học sinh nắm lại kiến thức các chuyên đề để làm bài tập sẽ thật thiếu xót nếu bạn không có nó cho kì thi đại học sắp tới của mình.

22 Chuyên Đề Toán Gồm:

22 Bài Giảng Luyện Thi Đại Học Môn Toán


 https://app.box.com/s/lvl5d4m5xqjj6d20732q
Download toàn bộ

LTDH Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang