news

[Tổng hợp] Hệ Thống Lại kiến thức và Công thức toán THPT - Cấp 3

[Tổng hợp] Hệ Thống Lại kiến thức và Công thức toán THPT - Cấp 3

[tintuc]
Hệ Thống Lại kiến thức và Công thức toán THPT
Hệ Thống Lại kiến thức và Công thức toán THPT
Đây là tập hợp 4 file tổng hợp lại những công thức toán học LTDH của THPT. Cả phần đại số và hình học giúp bạn thống kê và hệ thống kiến thức linh hoạt. Các bạn nên sở hữu 1 bộ tài lại bên mình để xem lại khi quên vì không ai nhớ hết được cả

Xem thử 1 file tài liệu (đã có trong link download):
[/tintuc]
LTDH Tin tức

Nhận xét

Đăng nhận xét

Lên đầu trang