news

Chèn link từ động cho một vài từ khóa trong blogspot

Chèn link từ động cho một vài từ khóa trong blogspot

[tintuc]Thủ thuật này sẽ cho phép bạn chèn link tự động vào các từ khóa, VD hễ gặp trong bài viết có từ khóa SEO thì nó sẻ tự động được gắn link http://www.toilaquantri.com/search/label/Blogspot%20SEO mà bạn không cần phải gắn thủ công nữa
Xây dựng link trong blog để SEO tốt nhất
Xây dựng link trong blog để SEO tốt nhất

Cài đặt tính năng chèn link vào từ khóa tự động

1. Các bạn Đăng Nhập > rồi vào Mẫu.

2. Tìm và chèn đoạn code bên dưới trước </head>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'" target="_blank">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
Trong đoạn code trên có từ target="_blank" // Có nghĩa là nhấp vào link từ khóa này sẽ tự động mở 1 tab web mới. Bạn có thể xóa hoặc để

3. Tìm

<data:post.body/>

Thay thế thành: 

<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('Từ khóa 1',true,'Link từ khóa 1','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 2',true,'Link từ khóa 2','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa N',true,'Link từ khóa N','summary<data:post.id/>');</script>

Lưu ý trong Template của bạn có thể có 3 đến 4 dòng <data:post.body/>. Cho nên để kiểm tra bạn nên tạo 1 bài viết mới có các từ khóa đó, sau đó chèn code từng dòng và load bài viết lại cho đến khi có link tự động thôi nhé!..Chúc bạn thành công!
[/tintuc]
Blogspot Tips Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang