news

Công Cụ Dịch Google Translate trên menu cho blogspot

Công Cụ Dịch Google Translate trên menu cho blogspot

[tintuc] Công cụ tích hợp Onclick từ Google Translate để giúp bài viết của bạn dịch từ Vietnamese sang English hoặc ngược lại chỉ bằng 1 cú click chuột

Điều này để giúp cho khách truy cập nước ngoài có thể xem blog bài viết bằng ngôn ngữ phổ biến là tiếng anh được dễ dàng và đơn giản hơn, làm cho trang web của bạn thân thiện hơn với Quốc tế

Công Cụ Dịch Google Translate
Công Cụ Dịch Google Translate

Bạn sẽ chèn nó ngay chính menu chính là nơi thuận tiện dễ nhìn thấy nhất
THÊM GOOGLE DỊCH VÀO MENU:
Xem Demo →Đăng nhập vào Blogger > Mẫu và chèn thêm vào đoạn code bên dưới vào giữa code tạo menu của trang web bạn ở những thẻ <li>
<li><a class='trigger2' href='#' onclick='window.open(&apos;http://translate.google.com/translate?u=&apos;+encodeURIComponent(location.href)+&apos;&amp;langpair=vi_VN%7cen&amp;hl=en&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Post Vietnamese translation into english'>
Translate</a></li>
Rất dễ dàng vào thuận tiện phải không!
Bạn cũng có thể thay mã ngôn ngữ mà mình đã đánh dấu đỏ là dịch từ Tiếng Việt → Tiếng Anh.

Chúc các bạn vui vẻ!
[/tintuc]
Blogspot Tips Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang