[tintuc]Demo click vào đây

Nếu bạn muốn mở một cửa sổ trong 1 tab mới thì quá dễ dàng, còn mở link đó bằng 1 trang mới popup thì phải làm thế nào?


Mình sẽ hướng dấn cho các bạn khá đơn giản bằng một đoạn code nhỏ bên dưới:

Thủ thuật mở link với 1 popup mới cho blogspot bằng text link

<a href="http://www.toilaquantri.com/" onclick="window.open(this.href,'win2','width=800,height=600,menubar=yes,resizable=yes'); return false;" style="text-decoration: none;" title="">Tên Link</a>
demo
Tên Link

Mở link với 1 popup mới với hình ảnh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://toilaquantri.com/" onclick="window.open(this.href,'win2','width=800,height=600,menubar=yes,resizable=yes'); return false;" style="text-decoration: none;" title=""><img height="76" src="http://3.bp.blogspot.com/-e07ZLvJcti0/VeusDNYvmYI/AAAAAAAACvw/7eXacMH44To/s320/dang-ky-ngay.png" width="320" /></a></div>


  • Trong đó: bạn thay http://www.toilaquantri.com/ thành liên kết muốn mở
  • thay đổi chỉ số 800600 thành độ rộng và độ cao của cửa sổ popup... phần cuối cùng là đặt tên link hiển thị
  • mở link với 1 popup mới


  • Bạn thay link ảnh bằng hình ảnh bạn muốn hiển thị, ở đây tôi chọn hình ảnh là nút đăng kí ngay

http://3.bp.blogspot.com/-e07ZLvJcti0/VeusDNYvmYI/AAAAAAAACvw/7eXacMH44To/s320/dang-ky-ngay.png
Chúc bạn thành công!
[/tintuc]
Ngại gì mà không chia sẻ