Tạo dấu 2 nháy cho tiêu đề bài viết blogspot

- [tintuc]Ngay sau khi thực hiện thủ thuật này, tiêu đề bài viết sẽ xuất hiện 2 dấu nháy để nhấn mạnh tiêu đề đẹp mắt. Thủ thuật đơn giản và chỉ sử dụng đoạn css ngắn
xem ảnh bên dưới:
Tạo dấu 2 nháy cho tiêu đề bài viết blogspot
Tạo dấu 2 nháy cho tiêu đề bài viết blogspot

Tạo dấu 2 nháy cho tiêu đề bài viết blogspot

1. Tìm thẻ /b:skin> và chèn đoạn code css bên dưới trên thẻ vừa tìm

h1:after{content:'\f10e';display:inline-block;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:400;line-height:1;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;margin-left:10px;color:#000}
h1:before{content:'\f10d';display:inline-block;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:400;line-height:1;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;margin-right:10px;color:#000}


2. Chèn code sau trên </head>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }
loadCSS("//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css");
//]]>

</script>

Nếu blog đã có khai báo maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css thì bỏ qua bước 2

3. Lưu mẫu lại

Lưu ý: Tiêu đề bài viết của bạn phải được tối ưu thành thẻ H1 duy nhất trong trang bài viết để tránh trùng lặp với các thẻ khác. 

Xem hướng dẫn tại: Tối ưu tiêu đề bài viết thành thẻ H1 trong Blogger
Tùy chỉnh css lại kích thước màu sắc bình thường
Chúc bạn thành công!
Toilaquantri.com
[/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2