Tạo nút share cho blogspot đẹp

- [tintuc]Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo thêm nút share Facebook, Google +, Twiter..vvv cho blogspot.
Bạn có thể chèn tiện ích này dưới tiêu đề hoặc cuối bài viết trong blogspot để giúp trang web của bạn được phổ biến hơn khi tạo điều kiện cho người dùng chia sẻ nó.

Ảnh demo:Với 2 bước đơn giản là chèn CSS và HTML vào phần mẫu ta sẽ được tiện ích này rất dễ dàng.

Bước 1: Chèn CSS trước /b:skin

.share-art{position: relative;display: block;overflow: hidden;}
.sa-title{display:block;float:left;margin:17px 15px 8px 0;padding:0}
.sa-title strong{font-size:16px;display:block}
.share-art a{float:left;font-size:12px;line-height:30px;color:#fff;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;margin:8px 3px;padding:1px 20px;height:30px;text-align:center}
.share-art a:hover{background-color:#222;color:#fff}
.share-art a i.fa{font-size:12px}
.share-art .facebook{background-color:#003471}
.share-art .twitter{background-color:#00BFF3}
.share-art .googleplus{background-color:#EA4D29}
.share-art .pinterest{background-color:#C6393D}
.share-art .linkedin{background-color:#0077B5}


Bước 2: Chèn HTML bên dưới vào vị trí cần hiện

<div class='share-box'> <div class='share-art'><a class='facebook' expr:href='&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-facebook'/><span> Share on Facebook</span></a> <a class='googleplus' expr:href='&quot;https://plus.google.com/share?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-google-plus'/><span> Share on Google+</span></a><a class='twitter' expr:href='&quot;http://twitter.com/share?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-twitter'/></a> <a class='pinterest' expr:href='&quot;http://pinterest.com/pin/create/button/?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;media=&quot; + data:post.firstImageUrl + &quot;&amp;description=&quot; + data:post.snippet' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank'><i class='fa fa-pinterest-p'/></a> </div> </div>

Ví dụ:
 Để chèn nút share cho blogspot nằm dưới tiêu đề. Bạn chuột phải và kiểm tra phần tử tại tiêu đề.Như blog mình là tìm dòng post-title entry-title rồi chèn dưới đoạn code đó.


Nếu như bạn đang dùng Font Awesome 5 trở lên thì dùng HTML sau thay cho bước 2:

Code Font Awesome 5

Xóa code Font Awesome 4.7 trở về trước và thay lại code sau

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }
loadCSS("https://use.fontawesome.com/releases/v5.1.0/css/all.css")
//]]>
</script>

Code HTML

Chèn code này thay cho bước 2

<div class='share-box'> <div class='share-art'><a class='facebook' expr:href='&quot;https://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Chia sẻ lên Facebook'><i class='fab fa-facebook'/>
<span> <b:if cond='data:blog.isMobileRequest == &quot;false&quot;'>Chia sẻ ngay lên</b:if> Facebook</span></a> <a class='googleplus' expr:href='&quot;https://plus.google.com/share?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Chia sẻ lên Google+'>
<i class='fab fa-google-plus'/>
<span> <b:if cond='data:blog.isMobileRequest == &quot;false&quot;'>Chia sẻ lên</b:if> Google+</span></a><a class='twitter' expr:href='&quot;https://twitter.com/share?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Chia sẻ lên Twitter'>
<i class='fab fa-twitter'/></a> 

<a class='linkedin' expr:href='&quot;https://www.linkedin.com/shareArticle?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Chia sẻ lên Linkedin'><i class='fab fa-linkedin'/></a>

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest == &quot;false&quot;'>
<a class='pinterest' expr:href='&quot;https://pinterest.com/pin/create/button/?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;media=&quot; + data:post.firstImageUrl + &quot;&amp;description=&quot; + data:post.snippet' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=24, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Chia sẻ lên Pinterest'><i class='fab fa-pinterest-p'/></a>  
  </b:if>

<div class='fb-like' data-action='like' data-layout='box_count' data-share='false' data-show-faces='true' data-size='small' style='margin-top:3px;float:right;margin-right:5px'/>
</div> </div>

Chúc bạn thành công![/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2