news

Tối ưu Logo Blogger chuẩn HTML5 và Chuẩn SEO

Tối ưu Logo Blogger chuẩn HTML5 và Chuẩn SEO

Mặc định trong blogger thường nhận tiêu đề trang làm thẻ H1 trong tất cả các trang. Nhưng khi sử dụng logo bằng hình ảnh thì thẻ h1 trong logo lại bị bỏ trống.

Tối ưu Logo Blogger chuẩn HTML5 và Chuẩn SEOThủ thuật dưới đây sẽ làm 2 nhiệm vụ là tối ưu logo chuẩn HTML5, không còn xuất hiện lỗi khi kiểm tra bằng công cụ https://validator.w3.org/nu/ nữa. Đồng thời sẽ đặt lại điều kiện để tối ưu thẻ Heading cho hoạt động SEO.

Điều kiện này sẽ được hoạt động như sau:
- Ở trang chủ sẽ tự động lấy tiêu đề blog làm thẻ H1
- Ở trang bài viết sẽ tự động chuyển tiêu đề blog làm thẻ H3. Đồng thời sẽ làm cho tiêu đề bài viết làm thẻ H1 duy nhất. Cách làm tiêu đề bài viết thành thẻ H1 nằm trong bài viết sau: Tối ưu tiêu đề bài viết thành thẻ H1 trong Blogger

Hướng dẫn tối ưu logo tiêu đề blogger

Bước 1: Đăng nhập vào blogger.com và chuyển đến phần mẫu
Bước 2: Tìm đoạn code bên dưới
 <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display: block'/>
Bước 3: Thay đoạn code vừa tìm được ở bước 2 thành:
 <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<h1 itemprop='name'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url'>
<img expr:alt='data:title' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:style='&quot;height:&quot; + data:height + &quot;width:&quot; + data:width + &quot;display: block&quot;'/><span style='display: none;'><data:blog.title/></span></a></h1>
<b:else/>
<h3 itemprop='name'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url'>
<img expr:alt='data:title' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:style='&quot;height:&quot; + data:height + &quot;width:&quot; + data:width + &quot;display: block&quot;'/><span style='display: none;'><data:blog.title/></span></a></h3>
</b:if>
Kiểm tra: Bạn dùng tiện ích SEOquake và kiểm tra ở trang chủ. Tên blog đã được chọn làm thẻ h1 ở trang chủ và tự động chuyển thành thẻ h3 ở trang bài viết.

Tôi Là Quản Trị Blog
Tin tức

Nhận xét

Đăng nhận xét

Lên đầu trang