Khai báo siêu cấu trúc dữ liệu (Structure Data Schema): Áp dụng tất cả Website

- [tintuc]Công cụ kiểm trahttps://search.google.com/structured-data/testing-tool

Cấu trúc dữ liệu là các thành phần khai báo bố cục trang website để Google dễ dàng xác định đâu là Header, Body, Main, Siderbar, Footer cũng như cung cấp Profile (Liên kết tới các mạng xh), Khai báo dịch vụ, Sản phẩm, Bản đồ, kinh độ, vĩ độ, giờ đóng cửa mở cửa của cty....
  1. Nhờ vào cấu trúc này mà website sẽ trở nên thân thiện với anh Google
  2. Khi triển khai xong theo dõi trong Google Webmaster Tools
  3. Thực thế khi triển khai tất cả thứ hạng từ khóa thăng hạng tốt hơn, gia tăng traffic cao hơn.
Schema cho trang chủ
Schema tối ưu cho bài viết

Cấu trúc trang web cơ bản:

Cấu trúc trang web căn bản

Dưới đây là một số cấu trúc Schema được triển khai vào cấu trúc web như sau:

1. Cấu trúc WPsidebar

Tìm id/class của HTML phần Sidebar

Thường có dạng

<div id="sidebar-wrapper">
...
</div>

Thay lại:

<aside id="sidebar-wrapper" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WPSideBar">
...
</aside>

2. Cấu trúc WPheader

Tìm id/class của HTML phần header
<div id="header-wrapper">
...
</div>
Thay lại:

<header id="header-wrapper" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WPHeaderBar">
...
</header>

3. Cấu trúc WPFooter

Tìm id/class của HTML phần Footer
<div id='footer-wrapper' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WPFooter'>
.....
</div>

Thay lại:

<footer id='footer-wrapper' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WPFooter'>
.....
</footer>

4. Blog (Main hoặc Content)

Tìm phần main-wrapper của website và thay lại

<div id='main-wrapper' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Blog' role='main'>
............
</div>

5. SiteNavigationElement (Menu)

Tìm id/class của HTML phần Menu

<nav id='main-menu'>
......
</nav>

Với id='main-menu': Mỗi website sẽ đặt #id khác nhau. Có nhiều trang không dùng cặp thẻ <nav> ... </nav> mà dùng thẻ <div> ... </div>. Bạn kiểm tra phần tử phần menu để xác định nhe

Thay lại:

<nav id='main-menu' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/SiteNavigationElement'>
.....
</nav>

6. Khai báo liên kết Person (Admin/Page)

<script type='application/ld+json'>
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "Person",
"name": "Title_Website",
"url": "https://domain.com/",
"sameAs": [
"https://www.facebook.com/huynhphungblogger",
"https://twitter.com/kehuydietpro",
"https://www.youtube.com/c/toilaquantri",
"https://plus.google.com/114911979260821967359"
]
}
</script>

Với các đường dẫn

  • https://www.facebook.com/huynhphungblogger
  • https://twitter.com/kehuydietpro
Là liên kết đến các mạng xã hội như Facebook, Google+, Twitter, Youtube.....vv

7. Organization (Logo của tổ chức/công ty)

<script type='application/ld+json'>
{
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Organization",
  "url": "https://domain.com",
  "logo": "url_logo_image"
}
</script>

8. ProfessionalService: Khai báo dịch vụ của Website

<script type='application/ld+json'>{
"@context": "http://schema.org",
  "@type": "ProfessionalService",
"@id":"http://domain.com",
"url": "url_service_page",
"logo": "logo-image",
    "image":"image-service",
    "priceRange":"1000$-50000$",
"hasMap": "url_Google_map", "email": "mailto:Name@gmail.com ",
    "founder": "Name_CEO_or_Fouder",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "addressLocality": "Quận",
        "addressCountry": "VIỆT NAM",
    "addressRegion": "Tỉnh",
    "postalCode":"Mã code của tỉnh",
    "streetAddress": "Số nhà và đường"
  },
  "description": "Đoạn mô tả về dịch vụ của bạn",
"name": "Tên Dịch vụ",
  "telephone": "hotline_cty",
  "openingHoursSpecification": [
  {
    "@type": "OpeningHoursSpecification",
    "dayOfWeek": [
      "Monday",
      "Tuesday",
      "Wednesday",
      "Thursday",
      "Friday"
    ],
    "opens": "08:30",
    "closes": "18:00"
  },
  {
    "@type": "OpeningHoursSpecification",
    "dayOfWeek": [
      "Saturday"
    ],
    "opens": "8:30",
    "closes": "11:30"
  }
],
  "geo": {
    "@type": "GeoCoordinates",
    "latitude": "Vĩ độ của cty bạn",
    "longitude": "Kinh độ của cty bạn"
  },          "potentialAction": {
    "@type": "ReserveAction",
    "target": {
      "@type": "EntryPoint",
      "urlTemplate": "Url_service_or_appweb",
      "inLanguage": "vn",
      "actionPlatform": [
        "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
        "http://schema.org/IOSPlatform",
        "http://schema.org/AndroidPlatform"
      ]
    },
    "result": {
      "@type": "Reservation",
      "name": "Liên hệ"
    }
  },
  "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/huynhphung.websfy",
    "https://www.youtube.com/c/toilaquantri",
    "https://twitter.com/kehuydietpro",
"https://www.instagram.com/toilaquantri",
"https://www.youtube.com/c/toilaquantri",
"https://www.linkedin.com/company/toilaquantri",
"https://www.pinterest.com/toilaquantri",
"https://soundcloud.com/toilaquantri",
"https://plus.google.com/114911979260821967359",
"https://myspace.com/toilaquantri",
"http://toilaquantri.tumblr.com/"]
}</script>
  • Với 1000$-50000$ là mức giá của dịch vụ, bạn thay đổi lại phần này.
Ngoài ra còn Schema sẽ giới thiệu phần tới như:
  • Event: Áp dụng cho các site sự kiện, chương trình (Có thời gian, địa điểm giá vé)
  • Offers: Áp dụng cho website bán sản phẩm (Có hình ảnh, giá bán, đánh giá)
Do web mình dạng blog dịch vụ nên không sử dụng 2 Schema này nên không thể Demo

Cách kiểm tra dữ liệu cấu trúc đã được cập nhật chưa?

Truy cập: Webmaster Tools > Giao diện tìm kiếm > Dữ liệu có cấu trúc
Dữ liệu có cấu trúc trong Webmaster Tools

Trên dưới 20 cấu trúc đã được cập nhật! Ở đây mình chỉ hướng dẫn cho 8 phần các phần còn lại sẽ nghiên cứu kĩ và cập nhật sau.
[/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2