news

Chia sẻ File Quản lí tài chính cá nhân Huỳnh Phụng (12/4/18)

Chia sẻ File Quản lí tài chính cá nhân Huỳnh Phụng (12/4/18)

[tintuc]Chắc hẳn bạn đã từng biết phương pháp quản lí tài chính cá nhân thông qua 5 chiếc lọ tài chính.
Có vẻ nhưng cách chia này cũng chưa phù hợp với người Việt Nam.

Quản lí tài chính cá nhân Huỳnh Phụng
Quản lí tài chính cá nhân Huỳnh Phụng

Sau đây mình sẽ giới thiệu 1 phương pháp quản lí khác dựa trên nhu cầu cá nhân của mình để bạn tham khảo.

Cách sử dụng file quản lí tài chính cá nhân

Người lập: Huỳnh Phụng

Phân chia thu nhập (1) thành 2 dòng tiền bao gồm:

(1) Thu nhập = (2) Chi tiêu + (3) Tích lũy
(2) Chi tiêu = (2a) Tiêu dùng + (2b) Đầu tư
(3) Tích lũy

Công thức:

(1) Thu nhập = (2) Chi tiêu + (3) Tích lũy = [(2a) Tiêu dùng + (2b) Đầu tư] + (3) Tích lũy
= (1) Thu nhập = [(2a.1) Định phí hàng tháng + (2a.2) Nhu cầu cá nhân] + (2b) Đầu tư + (3) Tích lũy
Với tỷ lệ như sau:
 • (2) Chi tiêu = 80% Thu nhập
 • (3) Tích lũy = 20% Thu nhập
 • (2a) Tiêu dùng = 80% chi tiêu
 • (2b) Đầu tư = 20% chi tiêu
 • (2a.1) Định phí tháng  = 60% tiêu dùng
 • (2a.2) Nhu cầu cá nhân = 40% tiêu dùng
Chú thích:
 • Định phí hàng tháng mỗi người là khác nhau tùy theo số liệu bạn nhập vào.
 • Tổng định phí bạn nhập phải bằng hoặc sắp sỉ mục (2a.1) Định phí tháng trong khoảng 500k đổ lại.
 • (2a) Tiêu dùng cá nhân: Dùng để mua sắm cá nhân như quần áo, giày dép, trang bị cho bản thân bạn..vv
 • (2b) Mục đầu tư là cần thiết tùy theo cách dùng của mỗi người. 
 • Nếu các mục này thiếu so với thực tế bạn phải tăng thu nhập hoặc thay lại các tỉ lệ chia sẻ nguồn thu nhập.
Mọi ý kiến liên quan liên hệ: 0932.913.631
[/tintuc]
Quản Lý Tiền Bạc Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang