news

Tìm hiểu về địa chỉ IPv4 (Phân lớp IP, Subnet Mask, Địa chỉ MAC)

Tìm hiểu về địa chỉ IPv4 (Phân lớp IP, Subnet Mask, Địa chỉ MAC)

[tintuc]Các thiết bị mạng giao tiếp với nhau thông qua địa chỉ IP (Internet Protocol: Giao thức mạng)
Địa chỉ ip có 2 phiên bản là ipv4 (32 bit) và ipv6 (128 bit) có thể biểu diễn với nhiều dạng nhưng dễ đọc người ta biểu diễn dưới dạng thập phân.

Biểu diễn ipv4 dạng thập phân (Ip version 4)

Ví dụ: 103.221.221.33
(32 bit: Có 4 nhóm mỗi nhóm 8 bit = 2^8 = 256 và có Giá trị từ 0 đến 255)
 • Khi truy cập đến địa chỉ IP trên bạn sẽ được chuyển tiếp domain hocban.vn. Do đó người đưa ra Tên miền để đặt tên cho địa chỉ IP đó khi trỏ ip về. Khi người dùng truy cập vào tên miền ở trình duyệt sẽ gởi đến chủ DNS để dịch sang địa chỉ IP. Nên ta thấy các trang web bị lỗi hoặc lỗi mạng do không phải được DNS

I. Phân lớp địa chỉ IP

Ví dụ: 103.221.221.33 là IP lớp A vì oc-tet đầu tiên là 103
Với:
 • Lớp A: từ 1-126 => Subnet mask của IP lớp A là : 255.0.0.0
 • Lớp B: từ 128-191 => Subnet mask của IP lớp B là : 255.255.0.0
 • Lớp C: từ 192-223 => Subnet mask của IP lớp C là : 255.255.255.0
 • Lớp D: từ 224-239 => Truyền thông đa phương tiện / Không phân
 • Lớp E: từ 240-255 => Dự phòng thí nghiệm / Không phân

II. Xác định Network ID (NetID) cho địa chỉ IP

 • IP lớp A thì NetID: 1 NetID và 3 Host ID (Ví dụ 126.0.0.0)
 • IP lớp B thì NetID: 2 NetID và 2 Host ID (Ví dụ 192.1.0.0)
 • IP lớp C thì NetID: 3 NetID và 1 Host ID (Ví dụ 223.1.1.0)
Ví dụ: 103.221.221.33 
 • Network ID (NetID): 103.0.0.0
 • Host ID: 221.221.33
Các thiết bị cùng NetID thì có thể giao tiếp với nhau.

III. Cách kiểm tra IP đang sử dụng

Trong Windows nhấn phím Windows (logo Microsoft), gõ cmd và Enter
gõ  ipconfig /all -> Enter
 • IPv4: 192.168.0.172 -> IP lớp C
 • Nên Subnet Mask: 255.255.255.0 (Xem lại mục I.)
 • Defaut Gateway: Địa chỉ mặc định của Router (Thiết bị kết nối mạng)

IV. Địa chỉ MAC

Dòng Physical Address chính là địa chỉ MAC (Media Access Control) : 6 cặp chứ số.
Mỗi máy tính sẽ sử dụng card mạng được nhà sản xuất đặt một địa chỉ gọi là địa chỉ MAC để phân biệt các thiết bị.

Do vậy địa chỉ MAC nhầm phân biệt các thiết bị với nhau trong môi trường mạng.

Ví dụ có 10 máy tính truy cập vào Wifi của mình tương ứng 10 địa chỉ MAC
 • Mình kích địa chỉ MAC nào thì máy tính đó không thể truy cập Wifi mình được.
 • Hoặc mình list 10 địa chỉ MAC được quyền truy cập Wifi thì những thiết bị khác không truy cập được Wifi cho dù có Pass Wifi đi chăng nữa.
Do vậy khi truy cập vào môi trường mạng thì địa chỉ IP, địa chỉ MAC, mã CPU (CPU ID), mã ổ cứng, thông tin hệ điều hành, trình duyệt internet phân lớn sẽ bị người khác biết có thể ảnh hưởng tới bảo mật thông tin
Tuy nhiên địa chỉ MAC này có thể thay đổi dễ dàng. 
[/tintuc]
Mạng Máy Tính Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang