news

Các mô hình trong Digital Marketing

Các mô hình trong Digital Marketing

Khi chúng ta học một kiến thức thường kiến thức sẽ sắp xếp mà bạn không nhớ thiếu ý hoặc nhớ không đầy đủ. Do vậy các mô hình sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất trong mô hình.

Sau đây chúng ta tìm hiểu các mô hình trong Digital Marketing.

1. Marketing Tree

Cây marketing được xem như đầy đủ trong Digital Marketing. Bạn hãy xem từ gốc tới rễ để hiểu rõ các yếu tố rằng bạn đã phân tích đầy đủ chưa?


2. Mô Hình AIDA

Mô hình AIDA thường áp dụng trong Content chốt sale. Thường dùng trong các bài quảng cáo hoặc các video chốt sale

3. Mô hình đặt mục tiêu S.M.A.R.T

Khi đặt mục tiêu kinh doanh/doanh số, mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn phải thỏa mãn mô hình SMART.

Có nghĩa là đặt mục tiêu khả thi có thể đạt được trong 1 khoảng thời gian nào đó. Mục tiêu không được quá thấp so với năng lực.


4. Mô hình các áp lực trong kinh doanh

Khi làm kinh doanh bạn sẽ chịu áp lực rất nhiều từ người cung ứng, khách hàng, đối thủ. Hãy chuẩn bị các kế hoạch đàm phán/cạnh tranh nếu bạn muốn bước chân ra thị trường.

Chúc các bạn thành công!
Chiến Lược Marketing Tin tức

Nhận xét

Đăng nhận xét

Lên đầu trang