Huỳnh Phụng Blogger
Lòng trung thành của nhân viê n ở đây có nghĩa là nhân viên có cam kết thành công với tổ chức và tin rằng làm việc ở tổ chức này là tốt nhấ...

7 yếu tố liên quan đến lòng trung thành của nhân viên

TOILAQUANTRI.COM

Lòng trung thành của nhân viê n ở đây có nghĩa là nhân viên có cam kết thành công với tổ chức và tin rằng làm việc ở tổ chức này là tốt nhấ...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Được tài trợ
Sau 4 phiên bản Tinh Dầu Online được ra mắt và chia sẻ cho cộng đồng Blogger được rất người sử dụng. Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn có thể ...
Template TinhDauOnline V5 - Bản nâng cấp hoàn hảo

Template TinhDauOnline V5 - Bản nâng cấp hoàn hảo

Sau 4 phiên bản Tinh Dầu Online được ra mắt và chia sẻ cho cộng đồng Blogger được rất người sử dụng. Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn có thể ...

TOILAQUANTRI.COM

Huỳnh Phụng Blogger
Bán hàng là hoạt động kinh tế diễn ra hàng ngày trong xã hội, nó giúp lưu chuyển hàng hóa từ nơi thừa sang nơi thiếu nhằm đảm bảo cho mọi ho...

Cấp độ bán hàng đỉnh cao 3.0 là gì

TOILAQUANTRI.COM

Bán hàng là hoạt động kinh tế diễn ra hàng ngày trong xã hội, nó giúp lưu chuyển hàng hóa từ nơi thừa sang nơi thiếu nhằm đảm bảo cho mọi ho...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Dưới đây là các tiêu chí lưu ý đặc biệt cho các ứng viên lựa chọn cty mà mình ứng tuyển vào. Điều khá bất ngờ là 4 tiêu chí đó không nằm ở L...

Chọn cty làm việc hãy dựa vào 4 tiêu chí này

TOILAQUANTRI.COM

Dưới đây là các tiêu chí lưu ý đặc biệt cho các ứng viên lựa chọn cty mà mình ứng tuyển vào. Điều khá bất ngờ là 4 tiêu chí đó không nằm ở L...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Có 3 nhóm lĩnh vực để đạt được mục tiêu. Điều này được phát minh bởi các nhà tâm lí học (Bloom, Krathwohl ở Mỹ và Dave ở Anh) đã từng chỉ r...

Phân loại các cấp bậc để đạt được mục tiêu

TOILAQUANTRI.COM

Có 3 nhóm lĩnh vực để đạt được mục tiêu. Điều này được phát minh bởi các nhà tâm lí học (Bloom, Krathwohl ở Mỹ và Dave ở Anh) đã từng chỉ r...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Việc một nhân viên giỏi ra đi là tổn thất lớn cho công ty vì bạn sẽ phải tìm người thay thế, làm quen với công việc và đào tạo nhân viên tố...

7 yếu tố làm nhân viên rời bỏ công ty

TOILAQUANTRI.COM

Việc một nhân viên giỏi ra đi là tổn thất lớn cho công ty vì bạn sẽ phải tìm người thay thế, làm quen với công việc và đào tạo nhân viên tố...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Theo Philip Kotler, một nhà kinh tế và chuyên gia marketing, một sản phẩm không chỉ là một vật hữu hình. Một sản phẩm sinh ra là để đáp ứng ...

Thỏa mãn 5 cấp độ của một sản phẩm

TOILAQUANTRI.COM

Theo Philip Kotler, một nhà kinh tế và chuyên gia marketing, một sản phẩm không chỉ là một vật hữu hình. Một sản phẩm sinh ra là để đáp ứng ...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Kế họach kinh doanh là những mô tả về doanh nghiệp mà bạn sắp lập ra, là một bảng kế hoạch về cách điều hành và phát triển doanh nghiệp. ...

Lập kế hoạch kinh doanh (Bản 1)

TOILAQUANTRI.COM

Kế họach kinh doanh là những mô tả về doanh nghiệp mà bạn sắp lập ra, là một bảng kế hoạch về cách điều hành và phát triển doanh nghiệp. ...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Quá nhiều người không bận tâm để viết một kế hoạch kinh doanh bởi vì họ nghĩ rằng nó quá khó hoặc không cần thiết trừ khi bạn đang tìm kiếm ...

10 lợi ích bạn sẽ quên nếu chưa lên kế hoạch kinh doanh

TOILAQUANTRI.COM

Quá nhiều người không bận tâm để viết một kế hoạch kinh doanh bởi vì họ nghĩ rằng nó quá khó hoặc không cần thiết trừ khi bạn đang tìm kiếm ...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Nhắc đến cụm từ Hệ thống kinh doanh ta sẽ hình dung toàn bộ quy trình từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng. Do vậy hệ thống kinh doanh ...

Nâng cấp hệ thống kinh doanh trong nghiệp

TOILAQUANTRI.COM

Nhắc đến cụm từ Hệ thống kinh doanh ta sẽ hình dung toàn bộ quy trình từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng. Do vậy hệ thống kinh doanh ...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác

Bài Viết Mới