Checklist SEO Audit by Toilaquantri.com 2019

Dưới đây là danh sách các yếu tố kiểm soát tổng thể Website trong hoạt động SEO Audit giúp bạn kiểm tra thường xuyên tình trạng website từ đó xử lí nhanh chóng các vấn đề mà website gặp phải!

Xem Demo
MUA NHANH
Chat Zalo

Checklist SEO Audit by Toilaquantri.com 2019

Checklist SEO Audit by Toilaquantri.com 2019
Dưới đây là danh sách các yếu tố kiểm soát tổng thể Website trong hoạt động SEO Audit giúp bạn kiểm tra thường xuyên tình trạng website từ đó xử lí nhanh chóng các vấn đề mà website gặp phải!

Nội dung file chia làm các mục cần tối ưu, mô tả công việc, link kiểm tra site demo là toilquantri.com.... Và link bài viết hướng dẫn cách fix!

Checklist SEO Audit by Toilaquantri.com 2019
Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cz6DfwzOULDtkzkV71x0ew8a5OrJUfTIG04UZLhkhIs/edit?usp=sharing
Có những đóng góp gì về file checklist seo. Mời bạn gởi email qua Haiphungmarketing@gmail.com

Chúc bạn thành công!
0 Nhận xét
-->