45 bước Checklist SEO Audit by Toilaquantri.com 2019

- Dưới đây là danh sách các yếu tố kiểm soát tổng thể Website trong hoạt động SEO Audit giúp bạn kiểm tra thường xuyên tình trạng website từ đó xử lí nhanh chóng các vấn đề mà website gặp phải!

Nội dung file chia làm các mục cần tối ưu, mô tả công việc, link kiểm tra site demo là toilquantri.com.... Và link bài viết hướng dẫn cách fix!

Quy trình 99 bước tối ưu SEO Audit Website

 Nhập Website test:

 Thông tin người thực hiện:

Www.toilaquantri.com

 

(Căn bản cho mọi website): Update lần cuối 11/7/2018 - 11/7/2018

</> Không nên Download offline, mà xem trực tiếp Online vì có những Cập nhật "LIÊN TỤC" thay đổi từ tác giả.

STT

MỤC TỐI ƯU

MÔ TẢ (*)

KIỂM TRA (*)

LINK CHỈ DẪN/LINK TEST

 

1

Robots.txt

Chặn và cho phép Google crawl dữ liệu cần thiết

https://www.toilaquantri.com/robots.txt

https://www.toilaquantri.com/search?q=Robots.txt

 

2

XML Sitemap

Tạo Sitemap.html dành cho người dùng và Sitemap.xml cho các công cụ tìm kiếm.

Sitemap User: https://www.toilaquantri.com/p/map.html
Domain/sitemap.xml

Webmaster tools Sitemap

 

 

 

Mobile sitemap,

Sitemap Google: https://www.toilaquantri.com/sitemap.xml

https://vi.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

 

 

 

News sitemap…,

 

 

 

Sitemap luôn update và điều tiết được chỉ số Priority, frequency, trong cms 

 

 

3

HTTP Status codes
(2xx, 3xx, 4xx, 5xx)

Mã responsive code của các page tồn tại trên website  phải ở trạng thái 200

https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

 

4

Title tag

Auto content khi chưa tối ưu 10 - 65 ký tự

 

 

 

Có custome field  điều chình trong CMS cho tất cả các page: Home, category, single… khi dính tới URL

Chuẩn trên SeoQuake

https://vi.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

 

5

Meta Description

Auto content khi chưa tối ưu =< 165 ký tự

 

Có custome field  điều chình trong CMS cho tất cả các page: Home, category, single…

 

6

Meta keyword (có hoặc không)

Dùng Seo Yoast khai báo Focus Keywords

 

7

URL

Tạo URL thân thiện bằng cách đặt tiếng việt không dấu cho URL, bổ sung từ khóa vào URL, ngăn cách các từ khóa bằng dấu "-"

 

URL Catelogy: domain/category/url-bai-viet-chi-tiet
URL bài viết: Lấy theo dạng domain/url-bai-viet

 

Có custome field  điều chình trong CMS cho tất cả các page: Home, category, single …

 

8

Header Tags - H1/H2 Tags

Bắt đầu từ H1 - H6

 

 

Trang chủ: H1 chứa logo

 

 

Category: H1 chứa chính tên của category đó. H1 logo chuyển thành H3

 

 

Bài viết: H1 chứa tên tiêu đề Bài viết, H1 logo chuyển thành H3

 

 

H2 - H6 phân cấp chung cho các mục lớn còn lại

 

 

9

IMAGE

Tất cả hình ảnh phải có thẻ mô tả alt  và có field điều chỉnh

Nén *JPG http://compressnow.com

 

Kích thước tối ưu 680px x 480px và có dung lượng dưới 150kb. Nếu hình quá 150kb hoặc quá kích thước nén ảnh bằng Tools và có code bóp hoặc cắt ảnh.

Luôn dùng thumnail bằng kích thước xuất ra ngoài

Nén *PNG https://compresspng.com/vi/

 

Tên theo chuẩn ten-hinh.jpg (không dấu, từ nối nhau bằng - )

 

 

10

Language

Thẻ định dạng ngôn ngữ cho website
<html lang='vi'>

 

 

11

Canonical Tag

Có custome field chỉnh sửa thẻ canonical

 

 

Cấu trúc: <link rel="canonical" href="URL của Page"/> canonical tags auto bắt theo URL bài viết chi tiết đó

 

 

Cấu trúc: <link rel="canonical" href="URL của Page" />

 

 

 

12

www and non www

Điều hướng (301) URLs từ WWW về Non-WWW.

Www.toilaquantri.com -> https://toilaquantri.com (Không www chuyển về www)

 

 

 

 

Mỗi Website nên chuyển về 1 định dạng duy nhất để tránh lỗi trùng lắp nội dung (khuyến kích chuyển về https://)

www.toilaquantri.com, http://toilaquantri.com,
toilaquantri.com
->
https://toilaquantri.com (Có https:// và www cấp cao nhất)

 

 

13

Tag

Canonical tags auto bắt theo URL bài viết chi tiết đó

 

 

 

14

Indicate paginated content [ rel=“next” and rel=“prev” Rel="all"]

Cấu trúc phân trang chuẩn:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/article?story=abc&page=2"/>
<link rel="prev" href="http://www.example.com/article?story=abc&page=1&sessionid=123" />
<link rel="next" href="http://www.example.com/article?story=abc&page=3&sessionid=123" />

https://www.toilaquantri.com/search/label/SEO%20Audit?&max-results=30

https://www.ayima.com/blog/conquering-pagination-guide.html

 

15

CSS3

Chuẩn thiết kế website, hạn chế các lỗi mức nhỏ nhất

LỖI CCS3

http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator.html.en

 

W3C

LỖI HTML5


https://validator.w3.org/nu/

 

16

Google PageSpeed Insights
Mobile/desktop >=80

Tối ưu nhằm load site nhanh và giúp cho Googlebot truy cập Website nhanh chóng và dể dàng hơn, đồng thời cải thiện UX cho Website (Page speed >= 80/100)

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.toilaquantri.com%2F&tab=mobile

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

 

 

 

 

https://www.toilaquantri.com/2018/06/toc-do-tai-website-phu-thuoc-vao-gi.html

 

 

 

+ Bật nén

https://www.toilaquantri.com/2018/04/toi-uu-google-pagespeed-insights-toc-do-website.html

 

 

 

 

https://www.toilaquantri.com/p/dich-vu-toi-uu-google-pagespeed-insights.html

 

 

 

Nén tài nguyên bằng gzip hoặc giảm số lượng có thể làm giảm số byte được gửi qua mạng.

Nén Gzip được hỗ trợ bởi Supper Cache plugin wordpress

 

 

 

+ Nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt

https://vi.wordpress.org/plugins/wp-fastest-cache/

 

 

 

+ Giảm bớt JavaScript, CSS

 

 

 

+ Giảm thời gian phản hồi của máy chủ

 

 

 

+ Giảm bớt HTML dư thừa

 

 

 

Tối ưu cho phiên bản desktop và mobile

 

 

17

SOFT 404 Page

Thiết kế trang 404 thân thiện với người dùng

https://www.toilaquantri.com/404

 

 

Trả về mã 404 trong http status

 

 

 

18

Social Media Integration

Tích hợp các nút share like, comment các mang xã hội phổ biến như Facebook, G+ trong các bài viết chi tiết

https://www.toilaquantri.com/2017/07/tao-nut-share-cho-blogspot-dep.html

https://wordpress.org/plugins/sharethis-share-buttons/

 

 

https://sharethis.com/

 

19

Mobile-friendly 

Các tiêu chí về website mobile phải đạt chuẩn, Webite hiển thị tốt trên phiên bản mobile, đáp ứng yêu cầu guideline mới của Google về độ thân thiện trên mobile

https://search.google.com/test/mobile-friendly?id=tCgcNrA4YItxaBy9_AWA9g

https://search.google.com/test/mobile-friendly

 

20

Google+ Publisher

Bổ sung khi có trang G+

 

 

 

21

Google Author

Đã bị Google loại bỏ

 

 

 

22

Google Analytics

Copy đoạn code Google Analytic bên bỏ vào cặp thẻ <head>….</head> nếu quan trọng hoặc trước </body> nếu không quan trọng.

.

Có dạng:

<script rel='dns-prefetch' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'/>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
          google_ad_client: &quot;ca-pub-7629945736382366&quot;,
          enable_page_level_ads: true
     });
</script>

https://analytics.google.com

 

23

Webmaster Tool (search console)

Copy đoạn code meta ở bên bỏ vào cặp thẻ <head>….</head> ở trang chủ

Có dạng:
<meta content='bqCvQd96fKEsDINdw8IsohwclFYFVWsaiGO7zZ1Zfcg' name='google-site-verification'/>

https://www.google.com/webmasters/

 

24

Link out

Thêm vào thuộc tính rel="nofollow" cho các liên kết đi ra ngoài website

 

https://www.toilaquantri.com/2017/04/tim-hieu-ve-lien-ket-co-nhung-loai-lien-ket-nao.html

 

Demo 1 link: <a href="link" rel="nofollow">text</a>

 

 

25

Meta tag thêm

Chèn các nội dung sau vào thẻ <head>...</head> của Website:

 

 

 

<meta http-equiv="Content-Language" content="vi"/>

Khai báo ngôn ngữ

 

 

<meta name="copyright" content="Copyright @ brand name 2004-2012 © All Rights Reserved." />

Khai báo bản quyền

 

 

<meta name="Author" content="brand name" />

Khai báo tên tác giả

 

 

<meta name="geo.region" content="VN" />

Khai báo quốc giá

 

 

<meta name="geo.placename" content="tp. Hồ Chí Minh" />

Khai báo tỉnh thành phố

 

 

26

Favicon

Favicon là một ảnh nhỏ, điển hình như logo hoặc biểu tượng khác cho trang web của bạn, nó xuất hiện trên thanh địa chỉ của trình duyệt, các trang yêu thích hoặc bookmark. Favicon là 1 một hình ảnh – biểu tượng (icon) bên cạnh địa chỉ trang web (URL) trên thanh địa chỉ (Address) trên trình duyệt của khách hàng.

Thêm <link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>

https://www.toilaquantri.com/favicon.ico

 

 

27

Flash / Java Scripts / Iframe

Google không đánh giá cao các website có quá nhiều các file Flash, JS, Iframe. Vì các page này rất khó được Googlebot index, vì nội dung trên page sẽ không có (1 page có nhiều text & internal hợp lý luôn được Google đánh giá cao).

 

https://www.toilaquantri.com/2018/05/22-tieu-chuan-seo-onpage-7-tieu-chuan-seo-web.html

 

Thêm text những page này bằng cách dùng thêm <noframes> tag trên những page sử dụng Iframe

 

 

Tham Khảo: http://www.w3schools.com/tags/tag_noframes.asp

 

 

28

Text/HTML >15%

Tỉ lệ dung lượng text so với code

Chuẩn trên SeoQuake

https://www.toilaquantri.com/2018/06/toi-uu-texthtml-ratio-toi-uu-seo-audit.html

 

Bài viết > 700 từ

 

Dùng Font-Size:16px, Line-height: 29px, font-weight:400

 

Dùng font mảnh. Ví dụ: Quicksand

 

29

XÓA LINK KẾT GÃY

Liên kết trỏ về trang không tồn tại hoặc trang có máy chủ không ổn định.

CÓ 300 LINK GÃY cần khắc phục

http://www.brokenlinkcheck.com/

 

https://www.toilaquantri.com/2018/06/giai-phap-go-lien-ket-gay-seo-audit-2.html

 

30

Form/Chat chuyển đổi/ call to action?

Website có hỗ trợ nút gọi nhanh, hoặc form lấy thông tin KH chưa?

 

https://getsitecontrol.com

 

31

Sử dụng Schema cho cấu trúc Website

Các cấu trúc Schema giúp Google hiểu rõ hơn website và giúp website xếp hạng cao hơn trên Google

 

http://www.toilaquantri.com/2018/07/cau-truc-website-chuan-schema.html

 

Bài viết

https://search.google.com/structured-data/testing-tool#url=https%3A%2F%2Fwww.toilaquantri.com%2F2018%2F06%2Fchuyen-gia-ninh-mang-phan-tich-khuyen-diem-luat-an-ninh-mang-mang-VN.html

https://search.google.com/structured-data/testing-tool

 

Trang chủ

https://search.google.com/structured-data/testing-tool#url=https%3A%2F%2Fwww.toilaquantri.com%2F

 

32

Triển Khai MicroFormats

Những cấu trúc khai báo dữ liệu

https://www.toilaquantri.com/2018/07/huong-dan-trien-khai-cau-truc-du-lieu-Microformats.html

SEO Quake

 

33

Trùng lặp nội dung

< 10%

http://www.siteliner.com/www.toilaquantri.com?siteliner=site-overview&siteliner-sort=url&siteliner-from=1&siteliner-message=frequency

http://www.siteliner.com/

 

34

Sửa link 301

301 Redirect (Moved permanently) là một mã trạng thái HTTP ( response code HTTP) để thông báo rằng các trang web hoặc URL đã chuyển hướng vĩnh viễn sang một trang web hoặc URL khác, có nghĩa là tất cả những giá trị của trang web hoặc URL gốc sẽ chuyển hết sang URL mới

 

 

 

35

Google Sites

Giới thiệu về doanh nghiệp trên Google Site

Không nhất thiết phải làm site vệ tinh mà giới thiệu doanh nghiệp để tăng sự phổ biến thương hiệu.

https://www.sites.google.com/

 

36

Google Maps Business

Đưa địa chỉ của bạn lên Google

https://www.google.com.vn/business/

 

37

Google My Business

Giới thiệu về doanh nghiệp trên Google My Business

https://www.google.com/business/how-it-works/website/

 

38

Tối ưu từ khóa vào lợi thế DN

Tối ưu hóa từ khóa dự vào 10 nhóm từ khóa cạnh tranh

Điều nào dẫn chứng là bạn đã tối ưu?

http://www.toilaquantri.com/2018/07/toi-uu-seo-tu-khoa-khoet-vao-10-nhom-loi-the-canh-tranh.html

 

39

Khai báo Sitemap lên WebMaster Tools

Kiểm tra Index website hàng ngày.
Đã gởi bao nhiêu link/ đã lập chỉ mục bao nhiêu %

 

 

 

40

Thiết kế trang liên hệ

Website có các trang giới thiệu, chính sách bảo mật, liên hệ sẽ có độ Trust cao hơn những website không có

https://www.toilaquantri.com/p/lien-he.html

 

 

41

Thiết kế trang chính sách bảo mật

https://www.toilaquantri.com/p/chinh-sach-bao-mat.html

 

 

42

Thiết kế trang giới thiệu About Page

https://www.toilaquantri.com/p/gioi-thieu-toilaquantricom.html

 

 

44

Triển khai Webpage khác

Xây dựng các trang chính sách, liên hệ, cảm nhận khách hàng, QA, Chính sách bảo mật

 

https://www.toilaquantri.com/2018/07/7-webpage-lam-tang-trust-website-voi-schema.html

 

45

Triển khai Schema item List

Khai báo Danh sách dịch vụ/sản phẩm của bạn

 

 

 

 

Checklist SEO Audit by Toilaquantri.com 2019
Link: https://docs.google.com/
Có những đóng góp gì về file checklist seo. Mời bạn gởi email qua Haiphungmarketing@gmail.com
Chúc bạn thành công![/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

1 Nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2